Pelastustieto blogi 9.10.2019

Sanoista tekoihin

Sami Kerman on Suomen Palopäällystöliiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö.

Sami Kerman on Suomen Palopäällystöliiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö.

Siperiassa on palanut tänä vuonna ainakin 13 miljoonaa hehtaaria metsää. Amazonilla riehuneet metsäpalot saivat koko maailman huomion. Tätä kirjoittaessani Yhdysvaltoja lähestyy Dorian-hirmumyrsky, joka kehittyi voimakkaasta nelosluokan myrskystä voimakkaaksi viitosluokan myrskyksi nopeammin kuin mikään aiempi Atlantilla.

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa jo nyt pelastustoimen toimintaympäristöön ympäri maailman. Suuriin luonnononnettomuuksiin vastataan paitsi varautumisella, ennen kaikkea hillitsemällä maapallon lämpenemistä 1,5 asteeseen.

1,5 asteen tavoitteessa ei ole mahdollisuutta vapaamatkustelulle. Suomen, kuten muidenkin maiden, tulee nopein toimenpitein vähentää päästöjään. Nopeus palvelee paitsi yhteistä etua, myös kansallista kilpailukykyä. Kun Suomi – ja pelastustoimi osana Suomea – saavuttaa hiilineutraaliuden 2035, olemme teknologisesti ja yhteiskuntana etumatkalla ja kysyntää ilmasto-osaamisellemme on enemmän kuin ehdimme myymään.

Pelastustoimen mahdollisuudet ryhtyä päästövähennyksiin liittyvät samoihin osa-alueisiin kuin muussakin yhteiskunnassa: rakentaminen ja kiinteistöt, ajoneuvokalusto ja liikkuminen sekä hankinnat (ml. ruokahuolto). Alan erityispiirteenä on mahdollisuus vaikuttaa onnettomuuksien satunnaispäästöihin, joihin vastataan varautumisella, onnettomuuksien ehkäisyllä ja pelastustoiminnalla.

Kiinteistöjen rakentamisessa yleistyy tällä hallituskaudella puurakentaminen. Puu sitoo hiiltä siinä, missä betonirakentaminen vapauttaa sitä. Pelastustoimen yhteiskunnallisena tehtävänä on huolehtia, että puurakentamista lisätään paloturvallisuutta vaarantamatta. Lämmitys- ja muun energian käyttö on yksi suurimpia päästölähteitä kiinteistöissä. Energiatehokas, lämpöpumpuille perustuva ja hiilipäästötöntä sähköä käyttävä rakennuskanta on lähes päästötön ilman, että toiminnallisuudesta tai mukavuudesta tarvitsee tinkiä.

Ajoneuvoteknologia kehittyy koko ajan ilmastoystävällisemmäksi. Ajoneuvo- ja muissa hankinnoissa ilmastopäästöille tulee antaa painoa kilpailutuksissa, jolloin painotus ohjaa luontevasti kohti päästöttömyyttä. Koulutus- ja muissa tilaisuuksissa etäosallistumisen ja junamatkustamisen suosiminen parantaa työajankäyttöä ja vähentää päästöjä. Ruokailuissa helpoin tapa vähentää päästöjä, on oletusvaihtoehdon vaihtaminen kalaan, kasvikseen tai kanaan.

Edelliset esimerkit alleviivaavat, ettei kyse ole vaikeasta asiasta, vaikka se jokapäiväisiin valintoihin vaikuttaakin. Mutta sitä vaikeampi siirtymästä tulee ja sitä peruuttamattomampia ilmastokriisin seuraukset, mitä hitaampia toimenpiteet. Paras hetki aloittaa on nyt.

Teksti: Sami Kerman

Lue lisää