Pelastustieto blogi 17.9.2023

Tekoälystä osa pelastustoimen resursseja?

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.
mirafoni112@gmail.com

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. mirafoni112@gmail.com

Tekoäly on viime vuosien aikana kehittynyt valtavasti ja sen sovellusmahdollisuudet ovat laajentuneet lähes kaikilla elämänalueilla. Myös pelastustoimeen tekoälyllä voi olla merkittävä vaikutus, vaikka se äkkiä ajateltuna kaukaiselta voi tuntuakin. Miten tekoälyä pelastustoimessa voitaisiin hyödyntää? Voisiko siitä olla pelastusalalle jotakin etua?

Tekoäly pystyy analysoimaan valtavia määriä dataa nopeasti ja tehokkaasti. Tämä tarkoittaa sitä, että se voi auttaa pelastusviranomaisia tunnistamaan vaaratilanteita ja ennakoimaan niiden kehittymistä. Esimerkiksi tekoäly voi analysoida säädataa ja antaa varoituksia mahdollisista myrskyistä tai tulvista. Se voi myös seurata sosiaalisen median viestejä ja havaita nopeasti esimerkiksi suuronnettomuuden tai terrori-iskun tapahtumapaikan.

Tekoäly voi myös auttaa pelastusviranomaisia tehokkaamman tiedonkeruun ja -jakamisen avulla. Esimerkiksi droneja voidaan käyttää tilanteissa, kuten rakennuspaloissa tai kadonneen ihmisen tiedusteluissa, siis tilanteissa, joissa ihmisten on vaikea päästä paikalle. Dronet voivat lähettää reaaliaikaista videokuvaa ja antaa tarkempaa tietoa tilanteesta. Tekoäly voi myös analysoida kuvia ja videoita automaattisesti ja tunnistaa esimerkiksi potilaita tai vaarallisia aineita.

Tekoäly voi myös analysoida kuvia ja videoita automaattisesti ja tunnistaa esimerkiksi potilaita tai vaarallisia aineita.

Resurssien hallinta entistä paremmin on myös elementti, missä tekoäly voi olla avuksi pelastusalalla. Esimerkiksi tekoäly voi optimoida pelastusyksiköiden sijoittelua ja reittisuunnittelua, jolloin voidaan suorittaa nopeampia ja tehokkaampia pelastustoimenpiteitä. Tekoäly voi myös auttaa ennustamaan ihmisten liikkumista ja käyttäytymistä vaaratilanteissa, jolloin pelastusviranomaiset voivat suunnitella toimintansa paremmin. Työvuorosuunnittelu voidaan hoitaa jatkossa tekoälyn avulla – esihenkilöiden työkuorma kevenee.

Tekoälyn mahdollisuudet pelastustoimelle ovat siis valtavat. Sen avulla voidaan parantaa vaaratilanteiden ennakointia, tiedonkeruuta ja -jakamista sekä resurssienhallintaa. Tämä johtaa nopeampiin ja tehokkaampiin toimenpiteisiin, mikä puolestaan voi pelastaa ihmishenkiä ja vähentää omaisuusvahinkojen määrää. Onkin tärkeää, että pelastusviranomaiset ja teknologia-alan asiantuntijat tekevät yhteistyötä, jotta tekoälyä kyetään kehittämään edelleen pelastustoimen tarpeisiin.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että tekoäly ei voi korvata ihmisiä pelastustoimessa. Ihmisen intuitio, empatia, kokemus ja päätöksentekokyky ovat edelleen korvaamattomia. Tekoäly voi kuitenkin toimia arvokkaana työkaluna ja tukea pelastusviranomaisia työssä.

P.S. Yksi kappale tästä kolumnista on kirjoitettu CHAT-GPT:n avulla, tunnistatko mikä? Vastaus löytyy Pelastustiedon 5/2023 sivulta 66.

Lue lisää