Pelastustieto blogi 1.3.2018

Tulipalo ei enää pelota

Viikkotyöajasta voidaan sen jälkeen sopia, jos työaikalain 34 pykälän 5. momenttiin tehdään tarvittava muutos.

Viikkotyöajasta voidaan sen jälkeen sopia, jos työaikalain 34 pykälän 5. momenttiin tehdään tarvittava muutos.

Pelastusopisto julkaisi selvityksen, miten suomalaiset suhtautuvat paitsi pelastustoimeen, myös siihen millainen vaara heillä on joutua erilaisiin onnettomuuksiin. Kansalaisten järkevästä suhtautumisesta mahdollisiin vaaranpaikkoihin kertoo osaltaan se, että riskialtteimpina he näkevät liikenneonnettomuuden tai kotitapaturman uhriksi joutumista.

Huomionarvoista selvityksessä on, miten kansalaiset arvioivat joutumista tulipalon uhriksi. Suora lainaus tutkimusjohtaja Esa Kokin tekemästä raportista:

”Tulipalon kohtaamisen pelko on vähentynyt eniten kolmen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Vielä kolme vuotta sitten joka kolmas suomalainen piti todennäköisenä kohtaavansa tulipalon, nyt suhdeluku on laskenut yhden suhde viiteen. Iso ero on myös tilastollisesti merkitsevä.”

Kysyin Esalta, että mistä tämä myönteinen kehitys voisi johtua? Voisiko selittävänä tekijänä olla onnettomuuksien ehkäisytyö?

”Kokonaisuutena pelastuslaitosten onnettomuuksien ehkäisytyö on kantanut hedelmää. Palovaroittimia on entistä useammalla, sammutuspeitteitä on entistä useammalla, sammuttimia on entistä useammalla ja tulipaloja on vähemmän. Uskon että ainakin nämä tekijät ovat vaikuttaneet, että pelko on vähentynyt.”

Viime vuoden tilastot kertoivat myös, että erityisesti rakennuspalojen määrä ovat vähentynyt. Tulipaloissa kuolleita on tämän hetkisen tiedon mukaan 63. Siinäkin trendi on laskeva. Ainut huoli on ikääntyvän väestön osuus tulipalojen uhreina. Siihen on pelastustoimenkin yhä ponnekkaasti kiinnitettävä huomiota. Yhteistyössä muiden kanssa. On edelleen tuotava voimakkaasti esille alan yhteisellä äänellä myös teknisten ratkaisujen apu. Sprinklereidenkin. Tampereen teknillisessä yliopistossa tehty tutkimus antaa tukea sille, että sprinklerilaitteistoista on paloturvallisuuden kannalta hyötyä.

Mutta tärkeintä on se, että Pelastusopistonkin tekemän selvityksen perusteella voidaan todeta onnettomuuksien ehkäisytyön parantaneen paloturvallisuutta. Onnettomuuksien ehkäisytyössä on valitettu sitä, että sen tulokset eivät näy. Nyt näkyy. Sitä on systemaattisesti tehty ja tilastot sekä selvitykset osoittavat, että tulipaloja ei syty enää entisessä määrin eikä tulipalo ihmisiä enää entisessä määrin pelota.

Teksti: Esa Aalto
Kuva: Ilkka Heinonen

Lue lisää