Pelastustieto blogi 22.3.2021

Turvallisuus kuntoon jo suunnittelupöydällä

Nina Piela-Tallberg on Palo- ja pelastustieto ry:n jäsen. Hän edustaa Palosuojelun edistämissäätiötä.

Nina Piela-Tallberg on Palo- ja pelastustieto ry:n jäsen. Hän edustaa Palosuojelun edistämissäätiötä.

Pelastuslaitosten työ näkyy perinteisesti silloin, kun sammutusauto kiitää sammuttamaan tulipaloa valot vilkkuen, ensihoitoyksikkö kaartaa onnettomuuspaikalle auttamaan potilasta ja urheat sankariteot nousevat jalustalle. Kysymys onkin ensiarvoisen tärkeästä työstä. Pelastuslaitoksilla tehdään kuitenkin valtavasti myös suurelle joukolle tuntematonta työtä, kuten aktiivista yhteistyötä kaavoituksen, rakentamisen suunnittelunohjauksen ja rakentamisvaiheen turvallisuuden puolesta.

Aihe on erityisen ajankohtainen nyt, kun maankäyttö- ja rakennuslakia uudistetaan. Lakiuudistuksessa tarkastellaan muun muassa sitä, miten varmistetaan elinympäristömme terveellisyys ja turvallisuus tai lakien toimivuus yhteen. Pelastusviranomaiset osallistuvat rakennuslupaprosessiin lausunnonantajan ja asiantuntijan roolissa. Rakennusvalvontaviranomainen on päätösvaltainen viranomainen.

Nykyinen tiivistyvä kaupunkirakentaminen, suuret laajat rakennusmassat ja paloturvallisuustekniikan kehittyminen vaikuttavat myös pelastuslaitosten toimintaan. Kohteiden suunnittelunohjauksen tarve korostuu tulevaisuudessa entisestään, kun esimerkiksi P0-luokan kohteita suunnitellaan. Turvallisuus rakentuu niissä pitkälti paloturvallisuustekniikan ja monimutkaisen automaation varaan. 

Tulevaisuudessa kompleksisuus ja rajapinnat vain lisääntyvät, kun mukaan tulevat automatisoitu ja autonominen liikenne sekä jatkuvasti kehittyvät uudet energiaratkaisut. Nopeasti yleistyvät aurinkosähköjärjestelmät ja -voimalat sekä sähköautot tuovat omat haasteensa pelastuslaitoksen toimintaan, taktiikkaan ja kalustotarpeisiin. Tällöin on välttämätöntä, että pelastuslaitos on mukana jo suunnitteluvaiheessa tuomassa käytännön näkemystä suunnittelijoiden tueksi.

Varhaisen vaiheen yhteistyön merkitystä turvallisen yhteiskunnan suunnittelussa ei voi koskaan korostaa liikaa. Suunnittelupöydällä tehdyillä ratkaisuilla voidaan parantaa turvallisuutta ja säästää käytönaikaisia yhteiskunnalle koituvia kustannuksia merkittävästi. Pelastustoimen kannalta varhainen osallistuminen, yhteistyö ja vaikuttaminen on myös keskeinen osa pelastuslaitoksen suorituskyvyn ja toimintavalmiuden suunnittelua. Meille kaikille turvallisen ympäristön lisäksi tavoitteena on myös pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintaedellytysten turvaaminen.

Turvallisen asumisen ja ympäristön puolesta tarvitaan työtä yhteisenä rintamana ilman keinotekoisia raja-aitoja, ja kaikki tehdään asiakkaan parhaaksi.

Teksti: Nina Piela-Tallberg

Lue lisää