Pelastustieto blogi 30.6.2021

Työntekijät käyntikortteina

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.
mirafoni112@gmail.com

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. mirafoni112@gmail.com

Väestömuutos vuoteen 2040 mennessä muuttaa työmarkkinoitamme merkittävästi. Työikäisiä on merkittävästi vähemmän kuin mitä eläkepoistuma on. Ikäluokat pienenevät ja samaan aikaan yhden merkittävän asiakasryhmän, ikäihmisten, määrä kasvaa. Väestöennusteen mukaan väestö keskittyy entisestään isoimpiin kaupunkeihin ja maaseutu tyhjenee tyhjenemistään; silti pelastustoimen palveluita tarvitaan ympäri Suomea. Mistä pelastustoimi saa tulevaisuudessa tekijät ja houkuteltua parhaat osaajat alalle?

Toistelemme usein, kuinka pelastustoimi on luotetuin turvallisuusviranomainen. Paikkapaikoin eletään vielä uskomuksessa, että tulijoita avoinna oleviin tehtäviin alallamme on kuin meren mutaa.

Ensimmäiset johtopäätökset tulevaisuuden urasta tehdään ensimmäisen kerran viisi-seitsemän-vuotiaana. Noiden ensimmäisten johtopäätösten jälkeen niitä ajatuksia vahvistetaan pitkin nuoruutta kohti aikuisuutta. Aikuisena puolestaan alanvaihtoa saatetaan harkita jossakin vaiheessa uraa ja tämä on yksi tapa saada uusia tekijöitä. 

Pysähdy hetkeksi miettimään, mitkä vaikuttivat omalla kohdallasi omiin valintoihisi: olitko varma jo ensihetkestä lähtien vai perustitko näkemyksesi jonkun toisen ihmisen sanomaan tai luomaan mielikuvaan?

Työntekijälähettilyys ei ole yleisesti ottaen uusi asia, mutta pelastustoimessa sitä näkee vielä valitettavan harvoin. Työntekijälähettilyys on sitä, että kuka vain voi toimia työnantajansa lähettiläänä omien henkilökohtaisten verkostojensa keskellä.

Pelastustoimen eri organisaatiot näyttäytyvät usein vain organisaatioiden virallisten kanavien tai korkeintaan ylimmän johdon kautta. Rekrytointimielessä tämä ei ole kovin vaikuttavaa. Työtyytyväisyys on asia, mihin pelastustoimessa kannattaa todella panostaa ja samalla kannustaa työntekijöitä omalla esimerkillä kertomaan työstä ja työyhteisöstä – mikä onkaan parempi tapa saada hyvä kello kuulumaan ympäriinsä ja eri kanavissa kuin omat työntekijät? Työntekijälähettilyyteen ei voi kuitenkaan pakottaa ketään. Pelisäännöistä on sovittava ja sen pitää perustua aitouteen. Työnantajaan ollaan tyytyväisiä ja työyhteisössä viihdytään.

Pelastustoimen orastava osaajapula näkyy jo horisontissa. Kaikki keinot on käytettävä, työntekijälähettilyys on yksi niistä keinoista. Suosittelisitko sinä työnantajaasi jollekulle toiselle henkilölle, jos saisit vapaat kädet?

Teksti: Mira Leinonen

Lue lisää