Pelastustieto blogi 4.1.2022

Unohdettu osa hyvinvointialuetta?

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.
mirafoni112@gmail.com

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. mirafoni112@gmail.com

2000-luvun alussa pelastustoimi koki ison muutoksen, kun alueellisen pelastustoimen järjestelmää alettiin rakentaa. Nyt lähes 20 vuotta myöhemmin on uuden muutoksen aika, kun pelastustoimi siirtyy sosiaali- ja terveystoimen rinnalla omana toimialanaan uusille hyvinvointialueille.

Pelastustoimen rooli tulevilla alueilla on huolettanut monia: onko toimialamme pelkkä jakojäännös suuren sosiaali- ja terveystoimen rinnalla, kun kokonaisbudjettimmekin on muutaman prosentin luokkaa soteen verrattuna? Miten saamme äänemme kuuluviin ja siten pääsemme vaikuttamaan asioihin?

Aluevaalit käydään tammikuun lopulla. Pelastustoimen näkyvyys hyvinvointialueuudistuksessa on toistaiseksi ollut alueellisesti vaihtelevaa; pelastuslaitos on toisaalla tasavertainen kumppani valmistelussa, kun taas toisaalla Suomessa pelastustoimen osuus on valmisteluissa paitsioasemassa. Valtakunnallisella tasolla esimerkiksi vaaliviestinnässä eri puolueiden kärkiteemoissa pelastustoimi ei juurikaan ole noussut esiin. Tämä ei tarkoita, etteikö esimerkiksi väliaikaishallintoa ja siirtoa valmistella pelastustoimen osalta, vaan ettei tätä työtä ole tehty näkyväksi. Pelastustoimen viestintäresurssit ovat joka tasolla minimaaliset. Tarvittaisiin ammattiviestijöitä organisoimaan puolueiden informoinnin, mediayhteistyön ja pelastustoimen kärkiteemojen esiintuomisen sekä ylimmän johdon viestintäsparrauksen.

Vielä on mahdollisuus muuttaa suuntaa ja tuoda pelastustointa voimallisemmin esiin joka tasolla: vaalikoneiden kysymyksien joukkoon on saatava olennaiset pelastustoimen pointit sekä tuleville valtuutetuille perehdytettyä pelastustoimen kokonaisuus. Pelastustoimen on näyttävä tasavertaisena toimijana sosiaali- ja terveystoimen rinnalla. Sopimuspalokuntien rooli on monella alueella palveluiden tuottamisessa keskeinen, on tärkeä huomioida viestinnässä myös tämä näkökulma.

Pelastustoimen on itsensä johtajien ja asiantuntijoiden toimesta viestittävä monikanavaisesti, sillä kukaan muu ei tarpeitamme tunne tai sitä puolestamme tee. Pelastustoimi tekee koko yhteiskuntaa ajatellen merkityksellistä työtä ja vaikuttaa konkreettisesti ihmisten arjen turvallisuuteen. Viestintämme tarvitsee järjestäytymistä, organisointia ja ammattilaisia kirittämään tätä kokonaisuutta. On meidän itsemme vastuulla tuoda äänemme kuuluviin niin aluevaaleissa kuin uusissa organisaatioissa, jottemme päädy olemaan unohdettu osa hyvinvointialuetta.

Mira Leinonen

Lue lisää