Pelastustieto blogi 20.7.2022

Viestintä kymmenenneksi tavoitteeksi

Markus Viitaniemi on Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja sekä Palo- ja pelastustieto ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Markus Viitaniemi on Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja sekä Palo- ja pelastustieto ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Sisäministeriö on pyytänyt pelastuslaitoksilta lausuntoa valtakunnallisista strategisista tavoitteista pelastustoimen järjestämiselle vuosille 2023–2026. Strategisissa tavoitteissa esitetään hyvinvointialueiden pelastustoimen tavoitteita ja valtakunnallisesti merkittäviä palvelujen uudistus- ja kehittämistavoitteita sekä linjataan lainsäädännön ja suorituskyvyn kehittämisen suuntaviivoja. Tavoitteet ohjaavat pelastustoimen valtakunnallista sekä hyvinvointialueen pelastustoimen kehittämistä ja palvelutasopäätöksen valmistelua.

Tavoitteita on valmisteltu yhteistyössä sisäministeriön pelastusosaston sekä pelastustoimen johdon kanssa, joten pelastuslaitokset ovat osallistuneet strategiaprosessiin jo valmisteluvaiheessa. Pelastustoimen näkökulmasta on tärkeää, että toimialan kansalliset tavoitteet huomioidaan myös hyvinvointialueen strategiaa laadittaessa, ei pelkästään pelastuslaitoksen tavoitteissa.

Pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet ottavat kattavasti huomioon pelastustoimen kansallisen ja alueellisen toimintaympäristön muutokset ja haasteet. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa suurimpina toiminnallisina uhkina nähdään pelastustoimen päätoimisen henkilöstön saatavuuden vaikeutuminen sekä rahoituksen riittävyys, jotta lähipalvelut ja riittävä toimintavalmius voidaan turvata. Lisäksi harvaan asutuilla alueilla erityiseksi haasteeksi muodostuu sopimuspalokuntalaisten saatavuus asukkaiden vähentyessä ja ikääntyessä.

Viestinnän eri osa-alueiden avulla tuetaan esimerkiksi onnettomuuksien ehkäisyä, omatoimista varautumista, alan näkyvyyttä, vaikuttavuutta, yhdenvertaisuutta sekä turvallisuuden tunnetta.

Näiden strategisten tavoitteiden avulla voimme pelastuslaitoksina saavuttaa entistä yhdenmukaisempia, laadukkaampia ja kustannustehokkaampia palveluita koko maassa. Näiden lisäksi pelastustoimen kehitystyö on aiempaa koordinoidumpaa. Tärkeitä huomioita tavoitteissa ovat myös yhdenvertaisten palveluiden saatavuus, sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo alan sisällä. Inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti.

Lisäisin kymmenenneksi tavoitteeksi pelastustoimen viestinnän kehittämisen kohti yhdenmukaisempaa ja suunnitelmallisempaa alan viestintää. Viestinnän eri osa-alueiden avulla tuetaan esimerkiksi onnettomuuksien ehkäisyä, omatoimista varautumista, alan näkyvyyttä, vaikuttavuutta, yhdenvertaisuutta sekä turvallisuuden tunnetta. Lisäksi päivittäisonnettomuuksissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa viestintä on avainasemassa kansalaisten informoinnissa ja ohjeiden antamisessa, mutta myös turvallisuuden tunteen luomisessa. Kuten pelastustoimen viestintäoppaassa todetaan, pelastuslaitoksen kaikki viestintä muodostaa kokonaisuuden, jossa jokainen teko rakentaa pelastustoimen mainetta.

Markus Viitaniemi

Lue lisää