Pelastustoimi 21.12.2016

18 maakuntaan oma pelastuslaitos

Palopäällystö ei haikaile maakuntien perään, vaan haluaa kehittää pelastustointa nykyisten 22 alueen pohjalta.

Palopäällystö ei haikaile maakuntien perään, vaan haluaa kehittää pelastustointa nykyisten 22 alueen pohjalta.

Vuoden 2019 alusta aloittavat 18 maakuntaa järjestävät kukin pelastustoimen omalla alueellaan. Hallitus julkisti tänään 21. joulukuuta linjauksensa pelastustoimen uudistamiseksi. Käytännössä hallituksen linjaus tarkoittaa sitä, että pelastuslaitoksia on jatkossa 18. Alueellisia pelastuslaitoksia on tällä hetkellä 22.

Pelastustoimen uudistus on osa maakuntauudistusta ja sillä on yhteys sote-uudistuksen ensihoitoa koskeviin ratkaisuihin. Hallitus linjasi osana sote-ratkaisua, että kaikki 18 maakuntaa järjestävät ensihoidon, joten myös pelastustoimi on järjestettävä samoissa maakunnissa. Näin pelastuslaitokset voivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluja terveydenhuollolle. Tällä hetkellä pelastuslaitokset hoitavat vuosittain noin 400 000 kiireellistä ensihoitotehtävää.

Aiemmin syksyllä lausuntokierroksella oli virkamiesesitys pelastustoimen järjestämisestä viidessä yliopistosairaalamaakunnassa.

”Saamissamme lausunnoissa kannatettiin laajasti 18 maakunnallista pelastuslaitosta. Myös ministeriön näkökulmasta 18 maakuntaa on hallinnollisesti selkeämpi, kun ei tarvita viiden laitokseen malliin sisältyneitä maakuntien yhteistyöalueita”, sisäministeri Paula Risikko toteaa.

Valtion ohjaus vahvistuu

Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa järjestelmää, jossa pystytään varautumaan myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin koko maassa. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa 18 maakunnan järjestelmässä, kun valtion ohjausrooli on tarpeeksi vahva. Vahva ohjaus toteutetaan siten, että valtioneuvosto hyväksyy pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet, ja sisäministeriö ohjaa suoraan 18 maakunnan pelastustointa. Valtioneuvosto voi myös päättää joidenkin pelastustoimen erityistehtävien keskittämisestä yhden tai useamman maakunnan hoidettavaksi.

Sisäministeriö valvoisi jatkossa pelastustoimen palvelutasoa. Uusi valtion lupa-, ohjaus- ja valvontavirasto (LUOVA) vastaisi pelastustoimen laillisuusvalvonnasta.

Sisäministeriö ja pelastuslaitokset valmistelevat parhaillaan pelastustoimen uudistusta. Pelastustoimen alueista ja valtion ohjauksesta säädetään tulevassa pelastustoimen järjestämislaissa. Pelastustoimen järjestämislaki on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi tammikuussa.

 

Lue lisää