Pelastustoimi 5.6.2018

Ammattikysely: Palomies laski yhdeksän sijaa

Palomies-ammatin arvostus nousi meilläkin huimasti vuoden 2001 New Yorkin WTC-iskujen jälkeen. Alkaako tämä kuva ammatista nyt haalistua?

Palomies-ammatin arvostus nousi meilläkin huimasti vuoden 2001 New Yorkin WTC-iskujen jälkeen. Alkaako tämä kuva ammatista nyt haalistua?

Palomies -ammatin arvostus on Suomen Kuvalehden julkaisemassa Kantar TNS:n Gallup Forum -vastaajapaneelissa pudonnut kahdeksassa vuodessa yhdeksän sijaa. Palomies löytyy nyt sijalta 13. Vuonna 2010 ammatti arvostettiin neljänneksi.

Mukana kyselyssä on myös palopäällikön ammatti. Sijoitus oli nyt 22. Vuonna 2010 se oli 14.

Suomen Palomiesliiton johtaja Kim Nikula ei lähde arvioimaan palomiehen sijoituksen syitä tuntematta kyselyn taustoja. Yleensä vastaavissa kyselyissä palomies on keikkunut kärkisijoilla.

Toki 13. sija vajaan neljän sadan ammatin joukossa on edelleen hyvä.

Sen sijaan Nikula näkisi mieluusti tehtävän sellaisia kansalaiskyselyjä, joissa kysyttäisiin pelastusalan ammattien odotuksista.

”Olisi mielenkiintoista tietää, mitä meidän asiakkaamme haluavat meistä. Mitä he pitävät tärkeimpinä asioina, mitä meidän pitää tehdä. Tällaisten kyselyjen tuloksen soisi ohjaavan myös voimavarojemme kehitystä.”

Naiset arvostavat miehiä enemmän

Palomiehen ammattia arvostavat kyselyn perusteella edelleen naiset, mutta miesten keskuudessa arvostus on 2010-luvulla vähentynyt.

Eniten palomiestä arvostavat 55–64-vuotiaat ja vähiten yli 65-vuotiaat. Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat arvostavat edelleen palomiestä, mutta pääkaupunkiseudulla arvostus on laskenut ja siellä asuvat arvostavat palomiehen ammattia vastaajajoukosta vähiten.

Puoluekantansa kertoneista eniten arvostusta antoivat vihreiden kannattajat ja vähiten SDP:n.

Myös palopäällikköä arvostavat enemmän naiset kuin miehet. Iältään 35–44-vuotiaat arvostavat eniten, kun sen sijaan vähiten 25–34-vuotiaat.

Puoluekantansa ilmoittaneista myös palopäällikköä arvostavat eniten vihreät. Sen sijaan keskustaa kannattavat arvostavat vähiten.

2000 vastaajaa

Tämän kertainen tutkimusaineisto kerättiin toukokuun alussa. Vastaajia oli 2 000, ja heidät jaettiin satunnaisotannalla neljään keskenään samankaltaiseen 500 henkilön ryhmään, joista kukin arvioi yhtä 94–95 ammatin listaa. Kysely tehtiin internetin välityksellä.

Ammatit jaettiin neljään ryhmään aakkosjärjestyksen perusteella niin, että aakkosissa ensimmäinen tuli ryhmään 1, toinen ryhmään 2 ja niin edelleen. Ammatteja arvioitiin asteikoilla, jossa paras arvosana on yhdeksän ja huonoin yksi. Eri vastaajien antamista arvosanoista laskettiin keskiarvo ja ammatit sijoitettiin järjestykseen sen mukaan.

Vastaajat edustavat 15–74-vuotiaita suomalaisia, pois lukien Ahvenanmaa. Taustamuuttujina ovat muun muassa sukupuoli, ikä, asuinpaikka ja -muoto sekä puoluekanta.

Ikäryhmiä oli kuusi: 15–24-vuotiaat, 25–34-vuotiaat, 35–44-vuotiaat, 45–54-vuotiaat, 55–64-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat.

Asuinalueita ovat pääkaupunkiseutu, Uusimaa, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois- ja Itä-Suomi.

Eri puolueiden kannattajista on eritelty vain kokoomuslaisten, keskustalaisten, sosiaalidemokraattien, vihreiden, vasemmistoliittolaisten ja perussuomalaisten vastaukset. Muiden puolueiden kannattajia osui vastaajajoukkoon niin vähän, että heidät koottiin ryhmäksi muut, jota ei näy ammattikoneessa.

Teksti: Esa Aalto
Kuva: Teemu Heikkilä