Pelastustoimi 6.4.2018

CMC pääkaupunkiseudulle, Pelastuskoulun toiminta lakkaa

Helsingin Pelastuskoulun oppilaat harjoittelivat toukokuussa 2017 Ruoholahden toimistorakennuksissa.

Helsingin Pelastuskoulun oppilaat harjoittelivat toukokuussa 2017 Ruoholahden toimistorakennuksissa.

Pelastusopiston yhteydessä toimiva Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) siirtyy Kuopiosta pääkaupunkiseudulle. Pelastusopistolle Kuopioon puolestaan keskitetään koko pelastusalan koulutus, kun Helsingin Pelastuskoulun toiminta lakkaa maakuntauudistuksen yhteydessä.

Sisäministeriö tiedotti perjantaina, että kaikki pelastajat koulutetaan jatkossa Kuopiossa. Pelastusopistolle siirtyy myös kansainväliseen pelastustoimintaan liittyvä koulutus ja rekrytointi.

”Ratkaisut on tehty puhtaasti ajatellen sitä, mikä on toiminnan kannalta järkevintä. Poliittisesti olisi helpompi pitää toiminnot nykyisillä sijaintipaikoillaan. En kuitenkaan voisi perustella nykysijainteihin perustuvaa vaihtoehtoa, jossa kyseessä olevien pelastajien koulutuksen kustannusten arvioitaisiin nousevan nelinkertaiseksi keskittävään malliin nähden, emmekä toisaalta antaisi kansainvälisesti jo hyvin arvostetulle suomalaiselle siviilikriisinhallinnalle parhaita edellytyksiä kehittyä edelleen”, sisäministeri Kai Mykkänen sanoo.

”Kansainväliseen toimintaan keskittyneen Kriisinhallintakeskuksen synergiat Pelastusopiston kanssa eivät valitettavasti ole toteutuneet, ja keskuksella on toiminnan luonteen vuoksi parhaat toimintaedellytykset pääkaupunkiseudulla. Uusia synergiaetuja pyritään tarkemman sijoituspaikan selvityksen yhteydessä hakemaan Helsingistä esimerkiksi Fincentistä eli Puolustusvoimien kansainvälisestä keskuksesta.”

”Pelastusalan ammattilaiset kannattaa kouluttaa kustannustehokkaasti yhdessä paikassa Kuopiossa, jossa on koulutukseen hyvät puitteet. Kustannussäästöjen ansiosta voidaan panostaa entistä parempaan koulutukseen. Muutos vahvistaa ja selkeyttää Pelastusopiston roolia”, ministeri täsmentää.

Tällä hetkellä noin 90 prosenttia Suomen pelastusalan ammattilaisista koulutetaan Pelastusopistossa Kuopiossa ja noin 10 prosenttia Helsingin Pelastuskoulussa.

Osana siviilikriisinhallintalain kokonaistarkastelua on jo käynnistetty Kriisinhallintakeskuksen hallinnollinen siirto Pelastusopistolta erillisyksiköksi sisäministeriön yhteyteen, minkä tarkoituksena on vahvistaa Kriisinhallintakeskuksen itsenäistä asemaa. Lisäksi jo aiemmin on päätetty, että kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoiden rekrytointi, koulutus ja lähettäminen operaatioihin siirtyvät Kriisinhallintakeskukselta Pelastusopistolle.

Pelastusopistolle kaikki pelastusalan koulutus

Pääosa pelastusalan ammattilaisista koulutetaan jo nyt Pelastusopistolla Kuopiossa. Helsingin kaupungilla on lisäksi oma Pelastuskoulu, joka kouluttaa pelastajia Helsingin pelastuslaitoksen tarpeisiin. Kaupungin tehtäviin ei uudessa maakunnallisessa järjestelmässä enää kuulu pelastustoimen järjestäminen, joten koko pelastusalan koulutuksen keskittäminen Pelastusopistolle Kuopioon on järkevää ja kustannustehokasta.

Pelastajat saavat ammatillisessa peruskoulutuksessaan pätevyyden perustason ensihoidon tehtäviin. Helsingissä ja eräissä muissa pelastuslaitoksissa pelastajille on järjestetty varsinaisen pelastajakoulutuksen lisäksi pelastajien ensihoitopätevyyttä täydentävä lähihoitajakoulutus. Sisäministeriö selvittää lähihoitajakoulutuksen tarjoamista jatkossa Pelastusopistossa järjestettävän koulutuksen yhteydessä yhteistyössä terveydenhuoltoalan oppilaitosten kanssa. Pelastusalan järjestämisvastuun ottavat maakunnat voivat myös omin päätöksin hankkia lisäkoulutusta ensihoitotoimintaan rekrytoimilleen pelastajille, kuten Helsingissä on tähän asti tehty.

”Helsingin perinteikäs Pelastuskoulu on tehnyt hyvää työtä, eikä ratkaisu tietenkään ole mustavalkoinen. Ymmärrän myös koulutuksen muualle siirtymiseen liittyvät huolet. Samalla täytyy muistaa, että kaikkien muiden kaupunkien pelastajat rekrytoidaan tälläkin hetkellä Kuopion kursseilta”, ministeri Mykkänen toteaa.

Sisäministeriön koko tiedote täällä.

Lähde: Sisäministeriö

Kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää