Pelastustoimi 19.11.2016

”Emme tule Euroopan turvallisimmaksi maaksi”

”En usko, että Suomi olisi tulevaisuudessa Euroopan turvallisin maa, kuten on visioitu. Nyt nähtävissä olevat merkit eivät viittaa siihen, että meillä olisi vuonna 2025 hyvä ja huipputasoinen pelastustoiminta” sanoi kuusi vuotta sitten JHL:n Palo- ja pelastusalan unionin puheenjohtaja, palomies Auvo Koskialho. Hän on nyt eläkkeellä.

pelastusala_v2025_vignetti”Suomalaiset pelastusalan kouluttajat ovat osaavia ja palomiehen koulutus hyvä. Mutta se, millaiseksi järjestelmä luodaan, on uhkakuva. JHL:n mielestä kustannuksia ja turvallisuutta ei pidä asettaa vastakkain. Yksilön turvallisuuden kannalta ei ole hyvä, jos mennään siihen, että ammattilaisia käytetään vain virka-aikana ja vapaaehtoisten rooli kasvaa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. En väitä, että vapaaehtoiset olisivat huonoja, joukossa on paljon hyviäkin, mutta he eivät ole alan ammattilaisia.”

Ammattikunnan ikärakenne on hänen mielestään iso ongelma.

”Kuntien eläkevakuutuksen tilastojen mukaan vuoden 2025 aikoihin Suomessa palomiesten keski-ikä on korkeimmillaan. On vaikeaa kuvitella operatiivisen toiminnan olevan huipussaan. Esimerkiksi Rauman paloasemalla, jossa itse

työskentelen, olisi silloin noin puolet palomiehistä vanhojen eläkesäännösten mukaan jo poissa työelämästä. Huolen ikääntyvien palomiesten jaksamisesta ja turvallisuusuhasta niin itselleen kuin muille on nykyinen hallitus myöntänyt, mutta ei halua tehdä asialle mitään. Monella muulla paloasemalla on sama tilanne jo nyt, ja tulevaisuudessa yhä useammalla.”

”On syytä pohtia, millaiseksi muodostuu palomiehen työnkuva. Tulevaisuudessa palomiehen tehtävät sisältävät enenevässä määrin valistusta ja tarkistusta päätyön ohella. Tulipaloja ja muita onnettomuuksia sattuu yhä enemmän ja tehtävämäärät kasvavat. Tehtävät monipuolistuvat, eikä pienillä resursseilla pystytä hoitamaan niitä tiimityöskentelyllä. Osaamista on oltava joka tilanteeseen ja kehityksen mukana on pysyttävä. Ammattipalomiehille pitäisi antaa selkeät mahdollisuudet toimia omassa työssään. Operatiivinen toiminta pitää turvata. Sitä arvostavat niin työntekijät itse kuin myös kansalaiset.”

”Pelastuslaitosten toimintakyvyn kannalta on tärkeää, että laitosten johtajat tukevat henkilöstöään. Uskomme JHL:ssä, että palomiehen työ säilyy arvostettuna ja alalle valikoituu nuorison valiojoukkoa.”

”Vuoden 2025 unena (toive vai painajainen?) näen viimeisen hätäkeskuksen valtakunnansalin sammuttavan valonsa, ja lähihätäkeskusten aloittavan toimintansa.”

 

Lue lisää