Pelastustoimi 27.12.2017

Indikaattoreista mittaristo pelastustoimen vaikuttavuudelle

Pelastustoimen edustajat huolestuivat: Tuleeko ääni kuulluksi hallitusohjelmaneuvotteluissa?

Pelastustoimen edustajat huolestuivat: Tuleeko ääni kuulluksi hallitusohjelmaneuvotteluissa?

Pelastustoimen indikaattorit -hanke valmistui lokakuussa 2017.

Hankkeen projektipäällikkö, tutkija Heidi Huuskonen kertoo, että tavoite oli luoda esitys kansalliseksi mittaristoksi pelastustoimen tuloksellisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimiseen.

”Saimme vahvan yhteiskehittämisen perusteella tuotettua ensimmäinen yhteisen esityksen pelastustoimen arviointijärjestelmästä”, Huuskonen summaa.

Hankkeessa tuotettiin esitys kansallisesta mittaristosta pelastustoimen tuloksellisuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimiseksi. Toteutuksen perustana oli pelastustoimen keskeisten toimijoiden tarvemäärittely ja tarpeita vastaavan mittariston yhteiskehittäminen.

Huuskosen mukaan hankkeen tulos perustui 14 kuukauden mittaiseen hanketoteutukseen, johon osallistui kattavasti pelastustoimen keskeisiä toimijoita muun muassa sisäministeriön pelastusosastolta ja pelastuslaitoksilta.

”Mukana oli eri järjestötoimijoita, Pelastusopisto ja aluehallintovirastot. Toteutustapa oli hyvin poikkileikkaava. Se mahdollisti, että saimme kartoitettua laajalti keskeisiä mittaamistarpeita.”

Kuusi tasoa

Huuskonen kertoo, että arviointiin muodostui kuusi päämittaamistasoa. Niistä neljä ensimmäistä edustavat pelastustoimen ydinprosesseja. Tasot ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta, ensihoitopalvelujen toteuttaminen ja varautuminen.

”Nämä seuloituivat selkeästi esille pelastustoimen ydinprosessien tarkastelun kautta. Siinä tehtiin tiivistä yhteistyötä uudistushankkeen pelastusalaitosten prosessityöryhmän kanssa, jotta työ palveli molempia lähtökohtia.”

Kaksi muuta päätasoa ovat henkilöstö ja kehittämis- sekä innovaatiotoiminta.

”Henkilöstö on keskeinen, jotta pelastustoimi pystyy toimimaan vaikuttavasti, tehokkaasti ja tuloksellisesti yhteiskunnassa. Sille osa-alueelle liittyvät myös hyvinvointi ja työturvallisuus.”

Huuskonen huomauttaa, että kuudes pääluokka, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on myös tärkeä alalle.

”Pelastustoimessa ei riitä pelkkä toimintojen ylläpitäminen, vaan alan täytyy perustua jatkuvaan kehittämiseen.”

Huuskonen mainitsee, että keskeistä hankkeessa oli myös kuvaus informaatio-ohjaamisen prosessista.

”Se sitoo koko hankkeenaikaisen työn siihen, että lähdemme liikkeelle arvioinnista ja muodostamme arviointimekanismeja, joita jokainen pelastustoimen osatoimija tuottaa omasta tulokulmastaan. Niiden kautta saamme tietoa, jonka kautta pelastustoimea ohjataan.”

Lue loppuraportti täältä.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää