Järjestöt 6.4.2022

Järjestöt joutuivat pulaan, kun STEA:n rahavirta tyrehtyi — Lentopelastusseuraa uhkaa lakkauttaminen

Suomen Lentopelastusseura kouluttaa tähystyslentotoimintaan osallistuvia vapaaehtoisia. Jukolan Pilotit ry:n palolentäjä Sami Viitanen Malmin lentokentällä vuonna 2020.

Suomen Lentopelastusseura kouluttaa tähystyslentotoimintaan osallistuvia vapaaehtoisia. Jukolan Pilotit ry:n palolentäjä Sami Viitanen Malmin lentokentällä vuonna 2020.

Sosiaali-ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n myöntämiä avustuksia järjestöille on vähennetty tuntuvasti.

STEA on vuosittain jakanut avustuksia myös pelastuspalvelujärjestöille. Varat on viime vuosina jaettu veikkausvoittovaroista. Yleishyödyllisen toiminnan rahoitus kuitenkin muuttuu, kun rahoitusmallia joudutaan uudistamaan veikkausvoittovarojen vähentyessä.

STEA:n avustus on ollut enimmillään muutamia miljoonia euroja, ja se on vaikuttanut esimerkiksi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kansallisen omatoimisen varautumisen kehittämiseen. 

Yksi leikkauksista kärsivistä järjestöistä on vuonna 2006 perustettu Suomen Lentopelastusseura. Järjestö kouluttaa vapaaehtoisia ja ylläpitää valtakunnallista valmiutta. Järjestön toimintaan osallistuu 650 vapaaehtoista. Vastaavanlaista koulutusta ei ole muualta saatavilla.

”Olemme saaneet vuosittain noin 170 000 euroa avustusta veikkausvoittovaroista toiminnan järjestämiseksi. Viime vuosien aikana avustusta on asteittain vähennetty ja tänä vuonna jäimme ilman rahoitusta”, toiminnanjohtaja Janne Vainio kertoo.

”Nyt vaarana on järjestön koko toiminnan lakkauttaminen, sillä ilman toimintaan tarvittavaa rahoitusta meillä ei ole enää mahdollisuuksia organisoida vapaaehtoistoimintaa.”

Ratkaisu tarvitaan pian

Sisäministeriö maksaa korvauksen Lentopelastusseuralle vapaaehtoisen pelastuslentotoiminnan koulutustoiminnasta ja valmiuden ylläpitämisestä sopimuksen mukaisesti. Raha ei kuitenkaan ole tarkoitettu toiminnan välillisiin kuluihin. Nyt selvitetään, onko sisäministeriön rahoituksella mahdollista korvata myös välilliset kulut kuluvan vuoden osalta.

”Senkin jälkeen on vielä epäselvää, miten toiminnan rahoitus tullaan turvaamaan tulevaisuudessa. Ratkaisun tulisi löytyä pian. Jos joudumme lopettamaan toiminnan, menetetään myös pelastustointa tukeva ilmailun asiantuntijuus. Esimerkiksi miehittämättömät ilma-alukset ovat yleistyneet pelastustoimessa, mutta niitä ei täysin osata hyödyntää.”

Rahoitus turvattava

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakan mukaan sisäministeriö pitää välttämättömänä, että pelastuspalvelujärjestöjen rahoitus turvataan myös tulevaisuudessa. 

”STEA:n rahoitus on ollut tärkeää ja järjestöjen tekemä toiminta suomalaisten turvallisuuden hyväksi on merkitykseltään tärkeämpää kuin rahoituksen suuruus”, Kohvakka sanoo.

Hän pitää harmillisena, että rahoitusta leikattiin ennen kuin korvaavia järjestelyjä on saatu aikaiseksi.

”Tässä tilanteessa on päivänselvää, että arvokas työ jatkuu, eikä esimerkiksi väestönsuojelun tai omatoimisen varautumisen rahoitusta leikata.”

Budjettirahoitus vaihtoehto

Kohvakan mukaan budjettirahoitus on yksi vaihtoehto, jolla rahoitus jatkossa turvataan. Silloin olisi loogista, että rahoitus olisi sisäministeriön talousarviokehyksissä.

Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sdp) sanoo, että rahapelituottojen rahoitusmallin uudistus myllertää koko avustusta saaneen järjestökentän. Päättäjien ymmärtävästä tahtotilasta huolimatta rahoituksen tasoa joudutaan arvioimaan kaikkien osalta.

”Tässä tilanteessa järjestöjen edunvalvonta on myös tärkeää. Sisäinen turvallisuus on noussut nyt uuteen arvoon, ja siinä yhteydessä pelastustoimella ja huoltovarmuudella on keskeinen merkitys. Siltäkin kannalta katsoen voidaan pyrkiä turvaamaan tällaisten järjestöjen rahoitusta.”

Teksti: Esa Aalto

Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää