Järjestöt 15.9.2017

Järjestöt penäävät SPEKin rooliin selvyyttä – Weckstén: ”Jäitä hattuun!”

Sopimuspalokuntien kilpailu Lahdessa syksyllä 2015.

Sopimuspalokuntien kilpailu Lahdessa syksyllä 2015.

Suomen Pelastusalan keskusjärjestön SPEKin pitäisi ryhtyä kokoavaksi voimaksi pelastusalalla ja keskittyä pelastustoimen strategiassa sovittuihin tehtäviinsä.

Tätä mieltä ovat Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ja Suomen Palomiesliitto. SSPL:n toiminnanjohtaja Isto Kujala ja SPALin järjestön johtaja Kim Nikula allekirjoittivat ensimmäinen syyskuuta päivätyn kannanoton, jossa korostetaan SPEKin roolin selkeyttämistä.

”Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöon jatkuvasti paininut oman roolinsa kanssa ja sen tehtävien kirjo on rönsyillyt yhteen jos toiseenkin suuntaan. Valilläse on puhunut itsestään palokuntien keskusjärjestönä, sitten se on haalinut kaikkia vapaaehtoistoimijoita pelastuspalvelujärjestöt-kylttinsä alle”, kannaotossa kuvaillaan.

”Joskus järjestössä on korostettu koulutusta, toisinaan koulutuksella ei ole ollut juurikaan merkitystäsen toiminnassa.”

”Mielestämme SPEKin kokonaisturvallisuuden peesaaminen on johtanut pelastusalalla negatiiviseen kehitykseen. Palokuntien järjestötyö on kärsinyt, niiden yhteistyö alueellisten pelastusalan liittojen kanssa on vaikeutunut sekä välimatka järjestöjen ja pelastustoimen kenttäväen välillä on kasvanut”, kannaotossa sanotaan.

SPEKin hallituksen puheenjohtaja, pelastuskomentaja Simo Weckstén kehottaa järjestöjä maltillisuuteen. Hän korostaa, että SPEKin strategiatyö on vielä kesken.

”Strategiatyö on parhaillaan käynnissä, ja myös kyseiset tahot tietävät erittäin selkeästi sen, missä strategiatyö etenee ja miten sitä pääsee kommentoimaan”, Weckstén sanoo.

”Pyydän sen verran jäitä hattuun, että katsotaan nyt, mikä on lopputulos, kun SPEKin strategia etenee, ja kaikki pääsevät osallistumaan siihen.”

Wecksténin mielestä SPEKin rooli on olla pelastusalan keskusjärjestö, mutta kentällä roolista voi olla epäselvyyttä.

”Rooli voi olla kentällä epäselvä, en ota siihen kantaa ollenkaan, sillä olen toiminut sen verran lyhyen aikaa SPEKin puheenjohtajana. Käsityksiä voi olla erilaisia menneeseen maailmaan verrattuna.”

”SPEK on ehdottomasti pelastusalan keskusjärjestö. SPEKin viitestrategiana on kansainvälinen pelastustoimen strategia, ja sen alta ne elementit, jotka parhaiten sopivat SPEKin ja jäsenjärjestöjen toimintaan. ”

Kannanoton mukaan SPEKin kokonaisturvallisuuden peesaaminen on johtanut pelastusalalla negatiiviseen kehitykseen.

”Jonkun pitäisi ensin määritellä, mitä tarkoittaa kokonaisturvallisuus. Näin ei ole, ja kuten sanoin, SPEK on pelastusalan järjestö, joka toimii pelastusalan strategian alla. Rooli on pelastusalan strategian mukainen.”

Wecksténin mukaan palokuntajärjestötyö on yhteistyötä SPEKin kanssa, ja rooli jakautuu selvästi. Järjestöt ovat alueellisia toimijoita, SPEK on keskusjärjestö.

”SPEK ei toimi alueilla, vaan aluejärjestöt toimivat siellä. Jäsenjärjestöillä on oma roolinsa omilla toiminta-alueillaan. ”

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää