Järjestöt 26.6.2024

Kahdeksan suojakonttia ukrainalaisten pelastajien avuksi yhteistyölahjoituksena

Ensimmäiset suojakontit lähtivät matkaan kohti Ukrainaa Vuosaaren satamasta.

Ensimmäiset suojakontit lähtivät matkaan kohti Ukrainaa Vuosaaren satamasta.

Ensimmäiset kaksi kahdeksasta pelastushenkilöstölle tarkoitetusta jämerästä, liikuteltavasta ja sirpalesuojatusta kontista lähti keskiviikkona Vuosaaren satamasta Ukrainaan. Ukrainan pelastustoimelle toimitettavat suojakontit ovat erityisvarusteltuja tilapäisiä suojautumistiloja, jotka toimivat pelastajien väliaikaisina majoitus- ja suojapaikkoina rintamaolosuhteissa. 

Kontit ovat lahjoittaneet LähiTapiola-ryhmän yhtiöt. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) koordinoi konttien tilausta. Ne toimitetaan Ukrainaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta sisäministeriön tuella. Kuljetusjärjestelyistä vastaa Huoltovarmuuskeskus.

”Suojakonteilla halutaan vastata paikalliseen tarpeeseen pitkittyneessä sotatilassa, jossa pelastustoimen rooli on keskeinen. Pelastajat muun muassa sammuttavat jatkuvien hyökkäysten sytyttämiä tulipaloja, pelastavat ihmisiä sortuneiden talojen raunioista ja raivaavat miinoja”, kertoo LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Juha Koponen.

Tarve pelastustoimen infrastruktuurille on Ukrainassa erittäin suuri, sillä monilla alueilla pelastustoimi on kärsinyt Venäjän hyökkäyksissä huomattavia materiaalitappioita ja paloasemien menetyksiä.

”Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on kestänyt jo yli kaksi vuotta. Ukrainalaiset tarvitsevat edelleen apuamme puolustaessaan omaa maataan ja koko demokraattisen maailman arvoja ja vapautta. Olemme LähiTapiolassa miettineet aktiivisesti tapoja tukea Ukrainaa. Yhteistyössä Suomen viranomaisten ja luotetun järjestökumppanin kanssa löysimme hyvin konkreettisen, apua tuovan tavan tukea Ukrainan pelastushenkilöstöä heidän raskaassa tehtävässään, Koponen sanoo.

Ukrainassa on kuollut yli 90 ja haavoittunut yli 350 pelastajaa Venäjän hyökkäyssodan aikana. Vuoden 2022 jälkeen Ukrainassa on tuhoutunut yli 400 paloasemaa.

Sisäministeri Mari Rantanen tutustui lahjoitettaviin kontteihin.

”Ukrainalaisten selviytymisen kannalta on kriittistä, että he saavat apua. Pelastustoimen tukeminen on tärkeä ja konkreettinen keino siviiliväestön kärsimyksen lievittämiseksi Ukrainassa. Pelastustoimi on kriiseissä ja sodassa kriittisessä asemassa, kuten lehtikuvista jatkuvasti huomaamme”, toteaa toimitusjohtaja Marko Hasari Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Suojakontit valmistaa suomalainen perheyritys Nokian Metallirakenne. Samanlaisia kontteja on Suomen ulkoministeriö aiemmin toimittanut Ukrainaan kymmenen kappaletta, ja ne ovat Ukrainan pelastustoimen jatkuvassa käytössä. Yhden kontin arvo on noin 100 000 €.

Myös muut yritykset voivat tehdä lahjoituksia Ukrainaan. EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta Ukraina voi pyytää muilta mailta lahjoituksia, joille on maassa suuri tarve. Lahjoitusten toimitus Ukrainaan tapahtuu EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Sisäministeriö koordinoi pelastuspalvelumekanismin toimintaa Suomessa.

Lähde: SPEK Kuvat: Rikumatti Jurmu, LähiTapiola

Lue lisää