Järjestöt 16.7.2016

OHTO lyhentää hälytysviivettä Vapepassa

Vapepan valmiuskouluttajana Sami Nygård on käynyt Satakunnassa kouluttamassa uutta järjestelmää.

Vapepan valmiuskouluttajana Sami Nygård on käynyt Satakunnassa kouluttamassa uutta järjestelmää.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan hälytysjärjestelmä kokee uudistuksen OHTO-järjestelmän avulla. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän nimi on OHTO – Ohjaamme Toimintaa. Se korvaa nykyisen valmiustietokannan.

Keskeisimpänä uutena hyötynä OHTO:ssa on, että sillä voidaan hälyttää nopeasti isokin joukko vapaaehtoisia tekstiviesteillä ja lyhentää näin hälytysviivettä. Hälytysryhmät ja yksittäiset vapaaehtoiset pystyvät ylläpitämään suoraan tietojaan OHTO:n avulla, minkä ansiosta tietojen pitäminen ajan tasalla helpottuu.

Järjestöjen yhteyshenkilöt voivat tarkastella järjestökohtaisesti omien vapaaehtoistensa määriä ja hälytysoperaatiohin osallistumista maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. OHTO:n avulla hälytykset saadaan tarkoituksenmukaisimmille auttajille aluerajoista riippumatta.

Vapepa on saanut rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä 136 000 euroa ja Punaiselta Ristiltä 40 000 euroa tietojärjestelmän uudistamiseen. OHTO-järjestelmän toteuttajaksi valikoitui syksyn 2014 aikana pidetyn julkisen kilpailutuksen kautta tamperelainen ohjelmistotalo Vincit Oy. OHTOn käyttöönotto alkoi syksyllä 2015 ja tavoitteena on, että suurin osa Vapepan hälytysryhmistä ja vapaaehtoisista olisi OHTOssa vuoden 2016 loppuun mennessä

Valmiuskouluttaja Sami Nygård Merikarvialta vastaa OHTO-järjestelmän koulutuksesta ryhmien vastaaville Satakunnassa. Nygård sanoo, että OHTO:sta on positiivista kokemusta ja se selkeyttää ja nopeuttaa toimintaa.

”Tietysti järjestelmässä on kehitettävää jatkossakin, sen näkee sitten kuinka rahoitus antaa siihen jatkossa myöten.”

Nygård sanoo, että hänen kouluttamillaan alueilla järjestelmän koulutukset on saatu läpi ja ryhmien on pian tarkoitus olla valmiina hälytettäväksi OHTO:n kautta.

Teksti ja kuva: Arto Papunen

Lue lisää