Tutkimus ja viestintä 19.12.2023

Palokuntien liput – Yhteinen voima, yhteisöllisyyden tunnus, kirja on nyt myynnissä

Helsingin VPK:n 70-vuotisjuhlaparaati. Lippu oli käytössä vuodesta 1931 alkaen ja se oli tarkka kopio ensimmäisestä vuonna 1864 käyttöön otetusta lipusta. Uuden lipun lahjoitti palokunnalle kauppias Robert Ekman. Kuva: Museovirasto. Pietisen kokoelma 1934.

Helsingin VPK:n 70-vuotisjuhlaparaati. Lippu oli käytössä vuodesta 1931 alkaen ja se oli tarkka kopio ensimmäisestä vuonna 1864 käyttöön otetusta lipusta. Uuden lipun lahjoitti palokunnalle kauppias Robert Ekman. Kuva: Museovirasto. Pietisen kokoelma 1934.

Sotilasorganisaatioilla ja palokunnilla on paljon yhtäläisyyksiä. Palokuntien harjoittelun ja toiminnan pitää olla kurinalaista ja organisoitua samalla tavalla kuin sotilaidenkin toiminnan. Sotilasliput ovat olleet myös palokuntien lippujen esikuvana. Liput ovat kuuluneet 1800-luvun alkupuolelta lähtien vapaaehtoisten palokuntien toimintaan. Ne olivat aluksi viestintävälineitä, mutta niistä tuli jo varhain myös yhteisöllisyyden tunnuksia ja ne ovat näkyvä osa palokuntien toimintaa. Lippukulttuurin ovat omaksuneet sittemmin myös ammattipalokunnat ja pelastusalan järjestöt.

Ajatus palokuntien lippuhistorian kirjoittamisesta ei ollut uusi. Ensimmäisen aloitteen teki Rauman palopäällikkö Keijo Hyrsky 1970-luvulla. Lähes kahdeltasadalta palokunnalta saatu aineisto julkaistiin vuonna 1980. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö julkaisi vuonna 2007 teoksen Pelastusalan järjestöliput, jossa on tiedot 107 palokunnan ja järjestön lipusta.

Palokuntien liput -kirjassa on lähes 500 sivua.

Teollisuusneuvos Kari Kallonen esitti Palosuojelun edistämissäätiölle vuonna 2020 pelastusalan lippujen historiaa käsittelevän tutkimuksen tekemistä. Keskustelu kääntyi ehdotukseksi kaikkien palokuntalippujen historian keräämisestä yksiin kansiin. Idea sai kannatusta, ja se päätettiin toteuttaa. Palokuntien liput -kirja julkaistiin Suomen Palopäällystöliiton jouluseminaarissa. FT Juhani Kostetin kirjoittamassa teoksessa on lähes 400 palokuntalipun tarina.

Kirjan ensimmäinen osa käsittelee lippuja, niiden merkityksiä ja symboliikkaa niin yleisestä kuin palokuntienkin näkökulmasta sekä lippujen suunnittelua, lipputyyppejä ja eri lippuseremonioita. Toisessa osassa esitellään pelastustoimen viranomaisten, alan valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen sekä vapaaehtoisten ja tehdaspalokuntien liput.

Kirjan voi ostaa vaikkapa palokunnan käsikirjastoon tai hienoksi lahjaksi SPPL:n ja SPEKin verkkokaupoista.

Lähde: Palokuntien liput -kirja

Lue lisää