Järjestöt 29.3.2019

Palopäällystö kannattaa nykyrakenteen kehittämistä – 22 aluetta sopivin

Palopäällystö ei haikaile maakuntien perään, vaan haluaa kehittää pelastustointa nykyisten 22 alueen pohjalta.

Palopäällystö ei haikaile maakuntien perään, vaan haluaa kehittää pelastustointa nykyisten 22 alueen pohjalta.

Pelastusalan päällystö ja asiantuntijat eivät haikaile maakuntien perään, käy ilmi Suomen Palopäällystöliiton jäsenistölleen toteuttamasta kyselystä. Eniten kannatusta saavat nykyisen rakenteen pohjalta tiivistettävä yhteistyö ja alan asiantuntijapalvelujen yhdenmukaistaminen.

”Pelastustoimien roolia ja merkittävyyttä omana turvallisuusorganisaationa halutaan vaalia. Pelastustoimea tulee kehittää omana itsenään vahvistaen samalla yhteistyötä muiden turvallisuusalan toimijoiden kanssa”, kiteyttää Palopäällystöliiton toiminnanjohtaja Ari Keijonen kyselyn tuloksia.

Lähes 400 pelastusalan asiantuntijan ja ammattilaisen vastauksissa alan tulevaisuus näyttäytyy varsin valoisana. Sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua pelastustoimen kehittämiselle nähdään enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.

”Perustehtävää tukeviin muutoksiin ollaan valmiita ja keinoistakin löytyy yhteisiä käsityksiä”, painottaa Palopäällystöliiton kehittämispäällikkö Sami Kerman.

Suomen Palopäällystöliiton maaliskuussa 2019 toteuttama kysely selvitti pelastusalan näkemyksiä sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisen jälkeen. Kyselyyn saatiin laaja otos vastauksia alan päällystö-, alipäällystö- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevistä, yhteensä 387 vastausta.

22  aluejako on yhä sopivin vaihtoehto

Varautumisen, onnettomuuksien ehkäisyn ja pelastustoiminnan sekä ensihoidon palvelutuotannon uskotaan kehittyvän seuraavalla nelivuotiskaudella positiiviseen suuntaan. Toimialan taloudellisen tilanteen vastaajat kuitenkin uskovat muuttuvan nykyistä tiukemmaksi.

Vastaajien kannat toimialan omistajuudesta jakautuvat melko tasaisesti nykyisen kuntaomistuksen ollessa pidetyin. Nykyistä 22 pelastustoimialueen aluejakoa pidetään alalle sopivimpana. Myös selvästi isommat hätäkeskusalueet (6) ja erityisvastuualueet (5) ovat vastaajien mukaan alalle sopivia aluejakoja. Maakuntajako ja erityisesti vuotta 2004 edeltänyt kuntajako eivät vaikuta vastaajista alalle sopivilta.

Toimialan omassa kehittämisessä tulisi vastaajien mukaan keskittyä peruspalveluihin eli pelastustoimintaan, onnettomuuksien ehkäisyyn ja riskienhallintaan. Myös sisäinen kehittäminen osaamisen johtamisessa ja työturvallisuus-, työterveys- ja työhyvinvointitoiminnassa koetaan hyvin tärkeäksi.

Valtakunnallista yhdenmukaisuutta kaivataan 

Asiantuntijapalveluiden kuten valvontatoiminnan, palontutkinnan, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä erilaisten talous- ja tietoteknisten järjestelmien osalta vastaajat toivovat valtakunnallista yhdenmukaisuutta. Pelastustoiminnan ja ensihoidon palveluissa vastaajat puolestaan pitävät alueellista soveltamista tarkoituksenmukaisempana.

Suomen Palopäällystöliiton järjestämä Palopäällystöpäivät kokoaa lähes 400 osallistujaa Hämeenlinnan Verkatehtaalle 3.–5.4.2019. Tilaisuudessa keskustellaan muun muassa pelastusalalla toteutuvasta yhdenvertaisuudesta, kaupunkien turvallisuudesta ja toimialan tulevaisuudesta maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumisen jälkeen. Torstaina 3.4. ja perjantaina 4.4. päiviä voi seurata myös striimattuna: Palopäällystöpäivät Live

Lähde: Suomen Palopäällystöliitto
Kuva: Kimmo Kaisto