Järjestöt 3.12.2015

Vapaaehtoisissa on suuri voimavara

Jopa 1,4 miljoonaa suomalaista osallistuu erilaiseen vapaaehtoistoimintaan. Heitä ovat myös meripelastaja Sanni Jokinen (ylh. vas.), lentopelastaja Sami Viitanen, sukeltaja Ari-Pekka Arponen, öljyntorjuja Reita Waara, pelastuskoira Vappu ja ohjaajansa Sami Vertanen sekä palokuntalainen Saku Rouvali.

Jopa 1,4 miljoonaa suomalaista osallistuu erilaiseen vapaaehtoistoimintaan. Heitä ovat myös meripelastaja Sanni Jokinen (ylh. vas.), lentopelastaja Sami Viitanen, sukeltaja Ari-Pekka Arponen, öljyntorjuja Reita Waara, pelastuskoira Vappu ja ohjaajansa Sami Vertanen sekä palokuntalainen Saku Rouvali.

Suomessa vietetään tänään 3.12. vapaaehtoisten päivää. Vapaaehtoiset ovat merkittävä voimavara myös turvallisuustehtävissä. Esimerkiksi Suomen Punainen Risti on tehnyt suuren työn turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa. Vapaaehtoisten ja viranomaisten välille toivotaan entistä parempaa ymmärrystä ja koordinaatiota.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön järjestämässä varautumisseminaarissa esillä oli öljyntorjunta –hanke, jossa on haettu konkreettisia yhteistyömuotoja vapaaehtoisten ja viranomaisten välille. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Pentti Partanen toivoo, että Etelä-Savon ja Varsinais-Suomen pelastuslaitosten alueilla kokeiltu hanke leviää valtakunnallisesti. Hänen mielestään hankkeen toimintamalli sopii myös muihin pitkäkestoisiin toimintamalleihin, joita voivat olla esimerkiksi luonnon aiheuttamat onnettomuudet, kuten myrskyt tai tulvat.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Minna Karhunen korosti vapaaehtoisjärjestöjen merkitystä palvelutuotannossa. Aluehallintovirastossa suunnitellaan alueellisten maanpuolustuskurssien kaltaista kokonaisturvallisuuden koulutusta, joka palvelisi kansalaisyhteiskuntaa. Siinä SPEK on yhteistyökumppani.

Varautumisseminaarissa muistettiin ansioituneita.
Varautumisseminaarissa muistettiin ansioituneita.

Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen SPR:stä kertoi Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa mukana olevien 51 järjestön odottavan, että viranomaiset hyödyntävät niitä. Öljyntorjuntahanke on myös saanut uusia järjestöjä tulemaan mukaan VAPEPAan. Pidä saaristo siistinä –järjestö on ollut tällainen esimerkki.

SPR:n puheenjohtaja Pentti Torstila painotti, että järjestöllä on oma roolinsa eivätkä ne hae itseään suurempaa osaa kokonaisturvallisuuden tehtävissä. Siksi niiden ei pidä luvata liikaa omasta toiminnastaan ja ymmärretään myös vastuunjako.

Vapaaehtoisen auttamistoiminnan nykytilasta kertonut SPEKin tutkimus- ja kehittämispäällikkö Teija Mankkinen totesi, että joka kolmas suomalainen teki viimeksi kuluneiden neljän kuukauden aikana vapaaehtoistyötä ja 10 prosenttia heistä oli mukana vähintään neljän eri järjestön toiminnassa.

”Järjestötoiminnassa ovat mukana yleisimmin keskiluokkaan kuuluvat, sillä vapaaehtoistoimintaan osallistuvat herkemmin ne, joilla on riittävä toimeentulo. Ne, joiden arkipäivät kuluvat enemmän riittävän toimeentulon hankkimiseksi eivät jaksa osallistua järjestötoimintaan.”

Teksti: Esa Aalto 
Kuvat: SPEK ja Esa Aalto

Lue lisää