Pelastustoimi 4.10.2018

Kimmo Kohvakka on uusi pelastusylijohtaja

Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen johtaja Kimmo Kohvakka on nimitetty uudeksi pelastusylijohtajaksi.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen johtaja Kimmo Kohvakka on nimitetty uudeksi pelastusylijohtajaksi.

Valtioneuvosto nimitti 4. lokakuuta pelastusylijohtajaksi sotatieteiden maisteri Kimmo Kohvakan. Hän aloittaa virassa 1. marraskuuta. Kausi kestää viisi vuotta.

Kohvakka toimii tällä hetkellä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Pelastustoimi ja
varautuminen -vastuualueen johtajana. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä sekä Keski-Uudenmaan ja Helsingin pelastuslaitoksilla eri tehtävissä.

Pelastusylijohtaja toimii sisäministeriön pelastusosaston osastopäällikkönä ja johtaa osaston toimintaa. Pelastusosasto johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palveluiden saatavuutta ja tasoa, huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä, yhteen sovittaa eri ministeriöiden ja toimialojen toimintaa pelastustoimessa ja sen kehittämisessä. Pelastusosastolle kuuluu myös Pelastusopiston ja Hätäkeskuslaitoksen ohjaus- ja valvontatehtäviä. Pelastusylijohtaja on sisäministeriön johtoryhmän jäsen.

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö, jonka päätehtävä on poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön valmistelu.

Teksti ja kuva: Sisäministeriö

Lue lisää