Pelastustoimi 14.11.2016

”Laaja-alainen turvallisuuden asiantuntija”

Pelastustieto julkaisi 60-vuotisjuhlanumerossaan helmikuussa 2010 kaikkiaan 26 haastattelua, joissa kysyttiin alalla vaikuttavilta eri henkilöiltä, millainen heidän mielestään pelastustoimi on vuonna 2025. Haastatteluajankohdasta 15 vuoden kuluttua.

Miltä vastaukset vaikuttavat nyt lähes seitsemän vuotta myöhemmin? Samalla kun pelastustoimi on jälleen uudistuksen kynnyksellä.

pelastusala_v2025_vignettiJulkaisemme haastatteluja aakkosjärjestyksessä ja ensimmäisenä näkemyksistään vuonna 2010 kertoo Katja Ahola.

”Toivon, että vuonna 2025 pelastustoimi on entistä laaja-alaisempi turvallisuuden asiantuntija ja haluttu yhteistyökumppani”, sanoi seitsemisen vuotta sitten Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa pelastusylitarkastajana työskennellyt Katja Ahola. Äskettäin hän aloitti Huoltovarmuuskeskuksen viestintäpäällikön tehtävässä.

”Operatiivisen toiminnan lisäksi myös onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja poikkeusoloihin varautuminen ovat luonteva osa asiantuntijuutta. Eri pelastustoimen osa-alueisiin panostetaan tasapuolisesti ja riittävästi resursseja sekä osaamista.”

”Pelastustoimi on monikulttuuristunut ja naisiakin on alalla enemmän. Näin siksi, että pelastustoimi on kilpailukykyinen, suvaitsevainen ja arvostettu työnantaja.”

”Myös työtehtävien moninaisuus ja asiantuntijatehtävien lisääntyminen vaativat laaja-alaista osaamista. Sekä naisilla, että miehillä on erinomaiset etenemismahdollisuudet alan sisällä, sekä mahdollisuudet vaikuttaa urakehitykseen.”

”Pelastusviranomaiset, alan järjestöt ja vapaaehtoiset toimijat ovat strategisia kumppaneita, jotka vastaavat yhteistoiminnallaan tehokkaasti yhteiskunnan turvallisuushaasteeseen. Pelastustoimi toimii lähellä kansalaista, ja on näin ollen luotettava, inhimillinen ja tasapuolinen sekä näkyvä osa katukuvaa.”

 

Lue lisää