Pelastustoimi 30.10.2020

Mari Lyyra sijaistaa rehtoria marraskuun ajan – Pekka Vänskä antaa lakiapua puolen vuoden ajan

Pelastusopiston rehtorin tehtävää hoitaa sijainen nyt ensi vuoden maaliskuun loppuun asti.

Pelastusopiston rehtorin tehtävää hoitaa sijainen nyt ensi vuoden maaliskuun loppuun asti.

Pelastusopiston rehtorin virkavapaa jatkuu marraskuun ajan. Mervi Parviainen kertoi sosiaalisessa mediassa sairauslomansa jatkuvan marraskuun loppuun saakka. Sisäministeriö on nimittänyt määräaikaiseksi rehtorin sijaiseksi kasvatustieteiden ja hallintotieteiden maisteri Mari Lyyran. Hän toimi vuosien 2012-18 hallinnon ja johtamisen yliopettajana Pelastusopistossa. Tällä hetkellä hän työskentelee rehtorina Iisalmessa Juhani Ahon koulussa ja toimii vuosilomansa aikana Pelastusopiston rehtorina.

Rehtorin sijaisuutta etsittiin hoitamaan henkilö, joka tuntee entuudestaan Pelastusopiston ja pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakan mukaan Lyyra valikoitui tehtävään yhteistyössä Pelastusopiston kanssa.

”Hyvä, että löysimme tällaisen henkilön, joka on myös tuttu suurimmalle osalle Pelastusopiston henkilöstöstä ja on tärkeää, että hän tuntee opiston toiminnan”, Kohvakka sanoo.

Pelastusopiston oikeudellista asiantuntemusta on myös vahvistettu. Asiantuntijaksi on nimitetty puolen vuoden ajaksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen entinen pelastusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Pekka Vänskä. Hän aloitti tehtävässä lokakuun lopussa.

”Pelastusopistossa on jo pidempään ollut suunnitelma saada johdolle tukea oikeudellisissa asioissa. Aikaisemmin ei tällaista juridisen koulutuksen omaavaa henkilöä ole ollut opistossa. Myös ajankohtainen rehtoria koskeva oikeusprosessi on nostanut tarpeen esille ja Vänskä tulee siltä osin osallistumaan prosessiin kuin se koskee Pelastusopistoa”, rehtorin sijaisena viimeiset viisi viikkoa toiminut Jussi Korhonen sanoo.

”Pekka Vänskä valittiin tehtävään, koska oli nopeasti saatavissa henkilö lyhytaikaiseen projektiin, jolla on myös vankka asiantuntemus pelastustoimesta”, hän sanoo.

”Pelastusopiston johto arvioi myöhemmin tarvetta tällaiselle osaamiselle myös jatkossa”.

Rehtoria tuurannut Jussi Korhonen sanoo, että opistossa pärjätään ihan hyvin johdon tilanteesta ja koronasta huolimatta.

”Ydinprosessit pyörivät normaalisti. Toki tällä tilanteella on omat vaikutuksensa, esimerkiksi tietokatkosten osalta, mutta ne lähinnä hidastavat jonkin verran tiettyjä asioita.”

Työhyvinvoinnin parantamisessa riittää hänen mukaansa työmaata, mutta varmasti asioissa päästään myönteisesti eteenpäin.

”Ne eivät hetkessä ole poispyyhittyjä, mutta sillä tiellä pitää edetä.”

Pelastusopisto sai lisätalousarviossa 250000 euroa. Niillä paikataan jatko- ja täydennyskoulutuksesta koronan takia jäämättä saaneita tuloja.

”Myöhemmin voidaan arvioida tarkemmin tulonmenetyksiä, mutta on tästä ainakin laastariksi”, Jussi Korhonen sanoo.

Työyhteisössä esille nousseiden onglemien lisäksi rehtoria vastaan on nostettu myös syyte työsyrjinnästä.

Teksti: Esa Aalto
Kuva: Arkistokuva