Pelastustoimi 24.11.2015

Mennäänkö alle 12?

Ensihoito on ratkaisevassa asemassa, kun pelastustointa järjestellään sote-ratkaisun yhteydessä.

Ensihoito on ratkaisevassa asemassa, kun pelastustointa järjestellään sote-ratkaisun yhteydessä.

Pelastustoimen tulevat ratkaisut ovat sisäministeriön kansliapäällikön Päivi Nergin mielestä kiinteästi osa sosiaali- ja terveystoimen uudistusta.
”Ensihoito on lähtökohtana tehtävissä ratkaisuissa ja alueita määriteltäessä 5-12 ovat aivan hyviä ratkaisuja.”

Hän pitää selvänä, että sote-kokonaisuus ratkaisee myös pelastustoimen tulevat ratkaisut.
”Sote-ratkaisuun sekä selvitystyöhön on kirjattu, että pelastustoimi voidaan järjestellä myös muulla tavalla kuin varsinaiset sote-alueet, jos se on perusteltua”, hän huomauttaa.
”Moni asia onkin ensihoidon näkökulmasta vielä auki.”

Selvitystyö on käynnissä myös yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.
Nergin mielestä pelastustoimessa myös viisi aluetta voi tulla kyseeseen.
”Kun aluejako on ensihoidon suhteen ratkaistu, tehdään pelastustoimen sisällölliset uudistukset.”

”Iso työ on vielä edessä, kun ratkaistaan se, miten pelastustoimessa saavutetaan parempaa johtamista, valtakunnallista ohjausta sekä rahoitusratkaisut, kun tiedetään sote-alueiden rahoitusratkaisu. Pelastustoimen rooli sisäisen turvallisuuden valtakunnallisena toimijana otetaan huomioon uudistusta tehtäessä”, Päivi Nerg sanoo.

”Mielenkiintoinen avaus”

Myös pelastusylijohtaja Esko Koskinen huomauttaa ison projektin olevan alkuvaiheessa, jossa on vain pelastustoimen osalta ratkaistu se, että se on mukana itsehallintoalueiden tulevien tehtävien joukossa.

Koskinen pitää tilannetta hyvänä, sillä nyt on tilaisuus tarkastella eri vaihtoehtoja, ja hän tervehtiikin ilolla Helsingin pelastuskomentaja Simo Wecksténin viime viikon puheenvuoroa. Weckstén toivoo ratkaisussa vaikuttavan pelastustoimen valtakunnallinen rooli sisäisen turvallisuuden keskeisenä toimijana, jolloin valtakunnallinen toiminta puoltaisi viiden pelastustoimen alueen perustamista.

”Mielenkiintoinen avaus ja hyvä keskustelunaihe”, Koskinen sanoo.

”Nyt vain jää nähtäväksi, mikä on vallitsevassa poliittisessa ilmastossa mahdollista toteuttaa. Niin hyvältä kuin Wecksténistä esittämänsä ratkaisu tuntuukin, en usko, että se toteutuu.”

”En usko, että mennään alle 12 pelastustoimen alueen. Se ei myöskään ehkä sovi tehtyyn ratkaisuun. En tiedä, onko se edes juridisesti mahdollista, mutta poliittisesti se lienee mahdotonta.”

Pelastustoimen tulevaisuutta sote-ratkaisun yhteydessä selvitetään yhdessä Lauri Tarastin selvitystyön kanssa. Tarasti selvittää, mitä tehtäviä voidaan sijoittaa uusille itsehallintoalueille. Tammikuun loppuun mennessä päätetään myös se, miten pelastustoimi tullaan tulevaisuudessa järjestelmään.

Teksti: Esa Aalto
Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää