Pelastustoimi 26.11.2021

Metsäpalojen sammutukseen EU-rahaa – ”Mörkö” tarpeen vaatiessa avuksi myös ulkomaille

Etelä-Savon pelastuslaitoksella käytössä oleva metsäkone eli

Etelä-Savon pelastuslaitoksella käytössä oleva metsäkone eli "mörkö" oli sammuttamassa Kalajoen metsäpaloa viime kesänä. Nyt pelastustoimi saa käyttöönsä oman "mörkönsä".

Suomi on saanut EU-rahoitusta metsäpalojen sammutukseen käytettävän pelastusmuodostelman rakentamiseksi. Euroopan komissio on myöntänyt osarahoituksen Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kymenlaakson pelastuslaitosten yhteishankkeelle metsäpalojen sammutukseen tarvittavan pelastusmuodostelman erikoiskaluston hankkimiseksi. Rahoituksen saanut pelastusmuodostelma aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta. Hankkeen kokonaisarvo on noin 1 553 000 euroa, josta EU:n rahoitusosuus on noin 1 165 000 euroa.

EU-rahoituksella hankittava pelastusmuodostelma parantaa Suomen varautumista suuriin metsäpalotilanteisiin ja on tarvittaessa käytettävissä myös muualla Euroopassa. Pelastusmuodostelma on nopeasti toimintavalmis erikoispelastusmuodostelma, joka koostuu 55 henkilöstä ja useista ajoneuvoista.

”Pelastustoimi saa nyt käyttöönsä oman metsäkoneen kuljetuslavetin kanssa, johon integroidaan Etelä-Savon pelastuslaitoksella käytössä oleva sammutusvesijärjestelmä. Mukana on myös metsäpalokontti-, maastomönkijä-sammutusperävaunu- ja muuta pienempää kalustoa”, pelastuspäällikkö Jani Kareinen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo.

”Tämän ansiosta saadaan erityisesti paukkuja kansalliseen suorituskykyyn metsäpalojen sammutuksessa ja veden kuljetuksessa, mutta samalla tulee velvoite antaa apua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta erityisesti lähialueille, mutta tarpeen vaatiessa laajemminkin Euroopassa.”

Lisäksi pelastusmuodostelmaa voidaan käyttää tulvivilla alueilla veden suurtehopumppaukseen. Lähimmät vastaavat pelastusmuodostelmat ovat tällä hetkellä Ranskassa ja Puolassa.

Pelastusmuodostelma on osa Suomen Finn Rescue Team -kokonaisuutta ja on kansainväliseltä nimeltään Arctic Ground Forest Firefighting using Vehicles. 

Hankkeen rahoitus tulee EU:n pelastuspalvelumekanismin pelastuspalvelupoolista ja rahoituksen myötä Suomi sitoutuu osallistumaan pelastuspalvelupoolin toimintaan seitsemäksi vuodeksi. Pelastusmuodostelman tavoitteena on vastata suorituskyvyltään EU:n pelastuspalvelumekanismin vaatimuksia.

EU:n hätäavun koordinaatiokeskus voi lähettää pelastusmuodostelman metsäpalotilanteen pelastustehtäviin, jos jossakin Euroopan maassa tarvitaan apua.

EU:n pelastuspalvelumekanismi on 27 jäsenmaan ja Iso-Britannian sekä kuuden osallistuvan maan (Islanti, Norja, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Serbia, Turkki) muodostama EU-komission alainen järjestelmä, joka tukee ja koordinoi hätäapua katastrofeissa ja suuronnettomuustilanteissa.

Pelastuspalvelumekanismin kansallisista voimavaroista koostuva pelastuspalvelupooli takaa EU-tasoisen riittävän avun, kun maan omat voimavarat eivät riitä vakavasta onnettomuus- tai häiriötilanteesta selviämiseen. Apu voi olla asiantuntija-, pelastusmoduuli- tai materiaaliapua. Kansallisten voimavarojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen on mahdollista saada EU-rahoitusta.

Lähde: Sisäministeriö Kuva: Janne Rasila

Lue lisää