Pelastustoimi 15.3.2018

Missä ja miten pelastustoimen arvot näkyvät?

Mitä pelastustoimen arvot inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti merkitsevät ja näkyvätkö ne arjen työssä? Kysyimme kolmelta alan ammattilaiselta Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen Pelastuskeskuksessa Vantaalla.

 

Arvoja tarvitaan

”Arvoja tarvitaan ja otan ne aika kirjaimellisesti. Osaamisen takana seisominen ja ammatillisuus kentällä asiakkaan kanssa eivät ole vain sanahelinää, paloesimies Tomi Airaksinen painottaa.

”Aina kun summeri pärähtää ja lähdetään keikalle, on ammattitaitoa tehdä kaikkensa asiakkaan parhaaksi. Ihmiset luottavat meihin. Inhimillisyys näkyy erityisesti ensihoidossa ja ensivastetehtävissä, mutta myös pelastustehtävissä.

”Aika ajoin arvoja voi miettiä uusiksi, mutta nykyisiin isoihin otsikoihin kiteytyy paljon. Mielestäni pelastustoimen arvot aukeavat hyvin myös alan ulkopuolisille.”

Arvoja on Airaksisen mukaan käyty läpi päällystökurssilla ja lähiesimieskoulutuspäivillä.

”Esimiesten ja lähiesimiesten on hyvä pitää arvoja esillä ja kertoa, mitä ne tarkoittavat käytännössä. Kun lähdetään portista ulos julkiselle paikalle ja viranomaisvastuu tulee voimaan, toiminnan pitää olla aina arvojen mukaista.”

Airaksisen mukaan palvelun tulee olla tasapuolista esimerkiksi iästä, kasvoista tai etnisestä taustasta riippumatta.

”Meidän työympäristömme on hyvä, koska teemme töitä ryhmissä ja toisia tuetaan. Ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki”, Airaksinen sanoo.

 

Arvot selkärangassa

Palomies Karri Nieppo on ollut alalla vuodesta 1984 lähtien.

”Ammatillisuus kuuluu meille kaikille. Omalla kouluttautumisella voi jatkaa työuraansa, vaikka ei voisikaan enää savusukeltaa.”

”Arvot ovat kaikessa, niitä on hankala eritellä toisistaan. Kaikki tehdään luotettavasti saman sapluunan mukaan ja kohdellaan kaikkia tasapuolisesti, oma työ tehdään aina parhaalla mahdollisella tavalla.

”On tärkeää, että on määritelty arvot, mutta ne ovat tällä alalla jo kaikilla selkärangassa. Arvoista on toki hyvä keskustella ja ehkä päivittääkin niitä yhteiskunnan muuttuessa niin poliittisesti kuin uskonnollisestikin. On hyvä pohtia, miten käyttäytyä missäkin tilanteessa. En näe kuitenkaan tarvetta erikseen uudistaa arvoja, ne kehittyvät yhteiskunnan mukana.”

Nieppo on ollut paljon mukana myös kansainvälisesssä toiminnassa Finnrescue Teamissa ja Tast-tiimissä. Alalla on yhteiset arvot.

”Joka puolella nämä arvot ovat itsestäänselvyyksiä.”

 

Asiakasta varten

” Arvot kuvaavat hyvin tätä kovaa touhua ja duunia kaiken kaikkiaan. Arvoista ei tehdä isoa numeroa, mutta ne ovat kaikessa taustalla ja kuvaavat alan mentaliteettia hyvin. Me ollaan asiakasta varten ja se pitää aina muistaa”, palopäällikkö Juha Rajala painottaa.

”Sairaankuljetukset ovat muuttuneet paljon siitä, kun olen itse ollut ambulanssissa. Keikat ovat ehkä ”raaempia” ja on enemmän erilaisia uhkatilanteita. Taito kohdata asiakas näkyy juuri inhimillisyydessä. Esimerkiksi liikenneonnettomuudet ovat herkkiä tilanteita. Ammatillisuus on monen tekijän summa. Voit tietää paljon alasta, mutta se ei välttämättä auta, jos heikkona päivänä motivaatio ei ole kohdallaan.”

”Arvot ovat hyviä toimintaa ohjaamassa. Muutosten kourissa voi joskus unohtua, keitä varten täällä ollaan. Pääsääntöisesti arvot ovat hyvin hallussa, mutta toki jokaisella on heikot hetkensä. Olisi hyvä miettiä henkilöstön toimintakykyä muutenkin kuin vain fyysisen toimintakyvyn kannalta. Esimerkiksi Puolustusvoimissa sotilaan toimintakykyä tarkastellaan fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja eettisestä näkökulmasta.”

Rajalan mukaan pelastusala rankataan korkealle erityisesti luotettavuudessa erilaisissa barometreissa.

”Se on hyvä saavutus siihenkin nähden, miten olemme mediassa esillä lähinnä onnettomuusuutisoinnissa.”

Tekstit ja kuvat: Kimmo Kaisto

Pelastustoimen arvoista puhutaan Palopäällystöpäivillä Lahdessa perjantaina 23.3.

Lue lisää