Pelastustoimi 11.4.2018

Mykkänen Pelastuskoulun ja CMC:n kohtalosta: ”En olisi voinut antaa itselleni anteeksi muunlaista ratkaisua”

Sisäministeri Kai Mykkänen päätti siirtää kaiken pelastusalan koulutuksen Kuopioon.

Sisäministeri Kai Mykkänen päätti siirtää kaiken pelastusalan koulutuksen Kuopioon.

Kustannustehokkuus ja toiminnallisuus. Ne olivat ratkaisevimmat perusteet, kun sisäministeri Kai Mykkänen (kok) päätti siirtää Kriisinhallintakeskuksen Kuopiosta Helsinkiin ja Helsingin Pelastuskoulun koulutuksen Kuopioon.

”Nyt oli molemmissa aika tehdä päätökset. Kriisinhallintakeskuksen irrottamisesta Pelastusopistosta on todettu muun muassa viime vuonna tehdyssä selvityksessä ja katsoin, että nyt on samalla tehtävä myös ratkaisu sijaintipaikasta.”

”Pelastus- ja maakuntalait annettiin maaliskuussa eduskunnalle ja siinä todetaan koulutuksen järjestämisvastuun siirtämisestä kokonaisuudessaan Pelastusopistolle.”

”Mielestäni oli kohtuullista antaa vuosi ennen lain voimaantuloa tieto siitä, miten opiston pitää koulutus järjestää. Järkevintä on siirtää kymmenen prosentin koulutus 90 prosentin yhteyteen, kuin pitää yllä erillistä yksikköä.”

Tulevaisuudessa Pelastusopisto kouluttaa myös Helsingin pelastajat. (Kuva: Kaisu Puranen)

”En olisi voinut antaa itselleni anteeksi, jos olisin tehnyt muunlaisen ratkaisun. Nyt molemmat yksiköt ovat niille sopivimmassa paikassa”, ministeri sanoo.

Mykkäsen mukaan nykyisenkaltainen pelastajien koulutus maksaisi nelinkertaisesti enemmän kuin keskitetty malli.

”Sisäministeriön pelastusosastolla tehdyn arvion mukaan kustannukset pelastajien koulutuksen järjestämisessä erillisyksikössä Helsingissä olisivat noin kaksi miljoonaa euroa. Kun koulutus keskitetään Kuopioon, parinkymmenen koulutettavan kustannukset ovat joitakin satoja tuhansia euroja vuodessa”, Mykkänen toteaa.

”Isänmaan kannalta oikein”

Ministeri huomauttaa, että Pelastusopistolla on kipeä tarve uusia kalustoaan. Myös pedagogiikan panostamiseen on tarvetta.

”Jos voidaan yli miljoonaa euroa vuodessa satsata opetukseen ja kaikkeen siihen, millä opiskelijoilla on mahdollisuus saada laadullisesti paremmat puitteet opiskelulle, se on isänmaankin kannalta oikein, kuin että pidettäisiin yllä pientä erillisyksikköä.”

Helsingin Pelastuskoulun 45-vuotisjuhlassa kuultiin edellisen sisäministerin Paula Risikon lupaus, että Helsingin Pelastuskoulu saa jatkaa myös maakunnallisessa ratkaisussa. (Kuva: Esa Aalto)

Helsingissä on annettu hyvää opetusta pelastajille, mutta ministeri huomauttaa, että suurten kaupunkien pelastajat on koulutettu tähänkin asti Kuopiossa eikä siinä ole nähty mitään ongelmaa.

Mykkänen toteaa, että kustannukset toki tarkentuvat vielä, mutta ilmiselvää on, että perusratkaisulla on kustannusvaikutuksia.

Koulutuksen järjestämistä selvittää parhaillaan Helsingin kaupungin, sisäministeriön ja Pelastusopiston työryhmä, joka ei ole vielä saanut työtään päätökseen.

Ministerin mielestä ratkaisun myötä edellytykset Pelastusopiston voimavarojen lisäämiseksi paranevat.

”Tarkkoja lupauksia ei voi antaa, mutta tällä ratkaisulla taloudelliset edellytykset siihen ovat paremmat.”

CMC lähemmäs yhteistyökumppaneita

Kriisinhallintakeskuksen ja pelastusalan koulutuksen ratkaisut syntyivät ministerin mukaan sattumalta yhtä aikaa.

”CMC:n toiminta tukeutuu paljolti pääkaupunkiin, joten ajankäytön ja voimavarojenkin kannalta on hyvä, että toiminta sijoitetaan lähemmäs yhteistyökumppaneita, kuten ministeriöitä.”

”CMC ei ole myöskään käyttänyt opiston harjoitusaluetta siten kuin aikaisemmin ajateltiin, vaan harjoituspaikat ovat löytyneet muun muassa Santahaminasta Helsingistä.”

Mykkänen ymmärtää, että ratkaisu on aluepoliittisesti arka asia, ja siksikin hän halusi julkistaa asiat yhtä aikaa.

Pohjois-Savossa on vaadittu CMC:n siirtämisestä valtioneuvoston päätöstä, mutta Mykkänen sanoo 17 hengen yksikön sijainnista ministeriön päätöksen riittävän.

Siviilikriisinhallinnassa on hänen mielestään paljon synergiaa sotilaallisen kriisinhallinnan kanssa, joten siksi olisi perusteltua etsiä sijoituspaikkaa esimerkiksi Fincentistä eli Puolustusvoimien kansainvälisestä keskuksesta.

Teksti: Esa Aalto

Kuva: Eduskunta

Lue lisää