Pelastustoimi 18.11.2016

”Osaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa”

”Osaaminen on pelastustoimen yksi keskeisimmistä menestystekijöistä, ja tulevaisuudessa sen merkitys yhä vain kasvaa. Pelastustoimen kaikilta toimijoilta vaaditaan laajempaa ja syvällisempää osaamista, olipa kyse sitten pelastustoiminnasta, onnettomuuksien ehkäisystä, turvallisuusviestinnästä, sairaankuljetuksesta, johtamisesta sen eri kirjoissaan, yhteiskunnan eri häiriötilanlanteisiin varautumisesta ja monista muista asioista. Osaamisen painotukset ja erikoistuminen toki vaihtelevat toimijaryhmien kesken, ja uskon, että meillä on 15 vuoden kuluttua entistä motivoituneempaa ja osaamisen kehittämisen merkityksen ymmärtävää väkeä alalla. Uskon, että alamme arvot – inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti – ovat sisäistyneet ja ne heijastuvat kaikessa toiminnassamme alan menestymisen parhaaksi”, totesi kuusi vuotta sitten Suomen Palopäällystöliiton toiminnanjohtaja Ari Keijonen.

pelastusala_v2025_vignetti”Pelastustoimen yhteisöllisyys on asia, jonka toivon kehittyvän jatkossa yhä myönteisempään suuntaan. On tärkeää nähdä yhteinen maali, tavoitteet, ja myös löytää yhteiset keinot niiden saavuttamiseksi. Toiminnallisten saavutusten lisäksi tämä palkitsee myös työtyytyväisyytenä.”

”Palopäällystöliiton näkövinkkelistä operatiivinen, päivä- ja hallintopäällystö, alipäällystö ja miehistö muodostavat niin sanotusti ”yhtä köyttä yhdistyksen”. Hyvin toimivalla yhteistyöllä saavutetaan myönteisiä tuloksia pelastustoimen palvelukyvyn kannalta.”

”Pelastusalan järjestöt ovat 2025 vahvoja vaikuttajia sekä alan ja kansalaisten osaamisen edistäjiä, kukin omien vahvuuksiensa mukaan. Vaikuttamisroolin toivon hieman skarppaantuvan. Näkisin mielelläni, että järjestöt voisivat tulla ulos rohkeampienkin esitysten muodossa muun muassa keskustelun herättämiseksi. ”Rakentavasti vastakarvaan silittämisen” pitäisi olla sallittua, jopa odotettuakin järjestökentältä. Uskon, että tällä tavoin saataisiin pelastustoimen ääntä enemmän kuuluviin esimerkiksi valtakunnallisia tavoitteita asetettaessa.”

 

Lue lisää