Pelastuslaitokset 4.10.2018

Hallinto-oikeus: Palomiestä ei voi hyllyttää lyhyen ajokiellon vuoksi

Laissa ei ole säädetty palomiehen ammatin harjoittamisen edellyttävän voimassa olevaa ajo-oikeutta.

Laissa ei ole säädetty palomiehen ammatin harjoittamisen edellyttävän voimassa olevaa ajo-oikeutta.

Työnantaja toimi lainvastaisesti, kun se pidätti virasta palomiehen tämän menetettyä kuukaudeksi ajo-oikeutensa, totesi Hämeenlinnan hallinto-oikeus syyskuun lopussa antamassaan päätöksessä.
”Hallinto-oikeuden päätös tarkoittaa, että pelastuslaitoksilla on varsin korkea velvollisuus järjestellä viranhaltijoidensa tehtäviä tilanteissa, joissa ajo-oikeus on väliaikaisesti menetetty”, toteaa Suomen palomiesliiton edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.
Palomies menetti ajo-oikeutensa toistuvien liikennerikkomusten johdosta kuukaudeksi. Tämän johdosta työnantaja oli kehottanut palomiestä hakemaan palkatonta virkavapaata ajalle, jolloin hänellä ei ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta. Palomiehen kieltäydyttyä tästä, työnantaja oli pidättänyt hänet virantoimituksesta viranhaltijapäätöksellä. Palkaton virantoimituksesta pidättäminen oli voimassa siihen saakka kun ajo-oikeus palautui.
Palomies teki viranhaltijapäätöksestä oikaisuvaatimuksen tuloksetta, joten hän vei asian hallinto-oikeuteen. Se kumosi viranhaltijapäätöksen ja totesi, että työnantajalla ei ollut lainmukaista oikeutta pidättää palomiestä virantoimituksesta pelkästään sillä perusteella, että häneltä oli väliaikaisesti evätty ajo-oikeus.

Suhteellisuusperiaatetta ei noudatettu

Perusteluissaan hallinto-oikeus toteaa, että kaupungin palomiehen virkaan asettama BC-luokan ajo-oikeuden kelpoisuusehdon menettäminen ei yksistään tarkoita sitä, etteikö palomies kykenisi suorittamaan virkatehtäviään. Perusteluissa huomioitiin myös ajo-oikeuden menettämisen väliaikaisuus ja se, että laissa tai asetuksessa ei ole säädetty palomiehen ammatin harjoittamisen edellyttävän voimassa olevaa ajo-oikeutta.
Lisäksi palomiehen virantoimituksen pidättämisen osalta ei oltu noudatettu suhteellisuusperiaatetta, josta säädetään hallintolain pykälässä 6.
Hallinto-oikeus katsoi, että virantoimituksesta pidättämistä voidaan soveltaa ajokiellossa olevaan viranhaltijaan ainoastaan tilanteissa, joissa työtehtäviä ei voida kohtuudella järjestää niin, että viranhaltija voi niistä suoriutua ilman ajo-oikeutta.
Palomiesliitto toteaa, että hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen työnantajalla on vain poikkeuksellisesti oikeus pidättää viranhaltija virantoimituksesta, kun kyse on ajo-oikeuden väliaikaisesta menettämisestä. Viranhaltijalla ei ole asianomaisissa tapauksissa velvollisuutta suostua palkattomaan virkavapauteen tai pitää lomiaan tänä aikana pelkästään ajo-oikeuden väliaikaisen menettämisen johdosta.
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asiassa ei ole lainvoimainen.
Kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää