Pelastuslaitokset 22.4.2021

Jokilaaksojen sopimuspalokuntahanke sai projektipäällikön – Palomestari Jenika Ylikauppilalla on taustaa sopimuspalokunnassa

Kalajoen sopimuspalokunta pintapelastusharjoituksessa.

Kalajoen sopimuspalokunta pintapelastusharjoituksessa.

Jokilaaksojen pelastuslaitos sai maaliskuussa mittavan avustuksen Palosuojelurahastolta. Avustus, 185 766 euroa, käytetään sopimuspalokuntatoiminnan elinvoimaisuuden kehittämishankkeeseen.

Hankkeeseen on valittu projektipäälliköksi Jenika Ylikauppila Jokilaaksojen pelastuslaitokselta. Ylikauppilalla on sopimuspalokuntataustaa Oulaisista ja Kalajoelta. Alan päällystötehtäviin kouluttautumisen jälkeen Ylikauppila on toiminut palomestarina Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella. 

Jenika Ylikauppila.

”Projektin tarkoituksena on löytää työkaluja sopimuspalokunnille ja selvittää toimenpiteitä, joilla pelastuslaitos voisi tukea sopimuspalokuntien toimintaa. Tämä ei ole yhden henkilön projekti, vaan tarvitaan laajaa yhteistyötä”, Jokilaaksojen alueelle paluumuuton tehnyt Ylikauppila kertoo.

Hankkeen työryhmissä muun muassa kartoitetaan sopimuspalokuntien tehtävää ja profiilia, vetovoimaa ja imagoa, vahvuuksia ja heikkouksia sekä urapolkuja ja tulevaisuutta. 

“Nykypäivän haasteena sopimuspalokunnilla on väestön ikääntyminen, sopimuspalokuntalaisten työt tai opiskelu toisella paikkakunnalla ja muuttotappiot kunnissa”, toteaa Ylikauppila. 

Huomio jokaisen palokunnan olosuhteisiin

Sopimuspalokuntatoiminnan elinvoimaisuuden kehittämishankkeessa keskitytään erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomelle tyypillisiin toimintaympäristöihin, joissa sopimuspalokuntien merkitys on suuri. Paikalliset ja alueelliset, mahdollisimman konkreettiset keinot, jotka ottavat huomioon kunkin palokunnan olosuhteet, ovat keskeisessä osassa kehittämisohjelmaa.

”Sopimuspalokunnassa toimiessani saan auttaa ihmisiä ja turvata omaisuutta. Meillä on hyvä porukka ympärillä ja hyvä ryhmähenki. Olen kai kasvanut pelastustoimen kulttuuriin”, Kalajoen sopimuspalokuntalainen Kaisa Siltala sanoo. 

Kaisa Siltala.

Kalajoen sopimuspalokunnan toiminta on aktiivista, mutta Jokilaaksojen alueella on useita paikkakuntia, joissa sopimuspalokuntatoiminnan ylläpito saattaa tulevaisuudessa olla hankalaa. Sama ongelma on tunnistettu myös muualla Suomessa, erityisesti harvaan asutuilla alueilla.

Sopimuspalokunnat mukaan

Hanke alkaa täysipainoisesti huhtikuussa 2021 ja kestää tammikuuhun 2023 saakka. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 230 000 euroa, josta pelastuslaitoksen omarahoituksen osuus on noin 44 000 euroa.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Kainuun, Oulu-Koillismaan ja Lapin pelastuslaitokset, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Suomen Palopäällystöliitto SPPL, Suomen Sopimuspalokuntien liitto SSPL sekä edustus sisäministeriöstä. 

Yhteistyökumppaneista kootaan hankkeen ohjausryhmä ja eri työryhmiin kootaan sopimuspalokuntien edustusta Jokilaaksojen alueelta sekä hankkeessa mukana olevien pelastuslaitosten alueilta. 

Lue lisää: Jokilaaksoille avustus sopimuspalokuntatoimintaan: ”Haetaan konkreettisia keinoja, ei ylätason juttuja”

Lähde ja kuvat: Jokilaaksojen pelastuslaitos

Lue lisää