Pelastuslaitokset 7.6.2021

Kympen uusi pelastusjohtaja Juhani Carlson sai ensikosketuksen alaan Kuusamon VPK:ssa

Kymenlaakson pelastuslaitos sai historiansa toisen pelastusjohtajan. Vesa Parkon (vas.) seuraaja on Juhani Carlson.

Kymenlaakson pelastuslaitos sai historiansa toisen pelastusjohtajan. Vesa Parkon (vas.) seuraaja on Juhani Carlson.

Kymenlaakson uudeksi pelastusjohtajaksi valittiin mies talon sisältä. Riskienhallinnan palvelualueella pelastuspäällikkönä toiminut Juhani Carlson aloittaa tehtävässä joulukuun alussa. Edeltäjä Vesa Parkko jää silloin eläkkeelle. Pelastusjohtajan toimipaikka on Kotkassa.

Uusi pelastusjohtaja on 37-vuotias kolmen lapsen isä Kouvolasta, ja hänet tunnetaan pelastusalalla erityisesti varautumisen innokkaana edistäjänä ja asiantuntijana.

Pelastusjohtajana hän haluaa olla porukkaa innostava. Kun olosuhteet sallivat, hän haluaa käydä paloasemilla kuuntelemassa henkilöstön tuntoja.

Juhani Carlson tuli Kymenlaakson pelastuslaitokselle töihin 15 vuotta sitten.

”Valittavana oli Espoo tai Kymenlaakso. Valitsin jälkimmäisen, koska koin, että seutu ja laitos olivat hyviä. Tänne ei kuitenkaan ollut tarkoitus jäädä, mutta toisin kävi”, hän hymyilee vuosia myöhemmin.

Juhani Carlson on kotoisin Kuusamosta, jossa hän 17-vuotiaana nuorukaisena meni kaverinsa innoittamana mukaan Kuusamon VPK:n.

”Siellä oppi tiiviin yhteistyön vakinaisen ja vapaaehtoisen väen välillä, koska molemmat toimivat samoissa tiloissa.”

Kuusamosta hän lähti opiskelemaan Oulun yliopistoon tietotekniikan diplomi-insinööriksi, mutta opinnot jäivät kesken, kun päällystötutkintokoulutus houkutteli hakemaan Pelastusopistoon. Hän valmistui neljänneltä amk-kurssilta. Kaakkois-Suomen amk:ssa hän suoritti teknologiajohtamisen ylemmän korkeakoulututkinnon.

Hän tarttuu Kymenlaakson pelastuslaitoksen ykkösjohtajan ruoriin hyvillä mielin. Laitos on hyvällä mallilla, vaikka toki aina kehitettävääkin on. Alue on maantieteellisesti kohtuullisen pieni, jossa on vahva vakinainen ja sopimuspalokuntatoiminta. Varautumista on Kymenlaaksossa kehitetty ja riskienhallintaankin on satsattu, sillä erityiskohteita, kun kemikaalilaitoksia ja -kuljetuksia alueella on paljon.

Parhaillaan Kympessa on menossa sopimuspalokuntien sopimusten uusin neuvottelukierros. Valmista on määrä tulla loppuvuonna.

”Uutta sopimusta tarkastellaan myös laajemmin kuin pelkästään perinteisen pelastustoiminnan kannalta. Myös turvallisuusviestintään ja varautumiseen satsataan jatkossa. Meillä on menossa esimerkiksi paloasemien varavoimakehittämisprojekti ja suuronnettomuusvalmiutta ja ensivastetta osana ensihoitovalmiuden kohottamista kehitetään entisestään”, Juhani Carlson sanoo.

Teksti: Esa Aalto Kuva: Paula Werning

Lue lisää