Pelastuslaitokset 18.11.2016

Lausunnot annettu – pelastuslaitokset erimielisiä alueiden määrästä

Pelastustoimen etääntymisestä kunnista kannetaan huolta. Palokunta on lähellä ihmisten arkea myös maakuntahallinnossa.

Pelastustoimen etääntymisestä kunnista kannetaan huolta. Palokunta on lähellä ihmisten arkea myös maakuntahallinnossa.

Pelastuslaitokset ovat erimielisiä siitä, pitäisikö pelastustoimen alueita olla viisi vai 18.

Tämä käy ilmi lausunnoista, joita pelastustoimen järjestämislakiluonnoksesta annettiin. Lakiluonnoksen lausuntakierros päättyi 11. marraskuuta. Pelastusylijohtaja Esko Koskisen mukaan lausunnot jakautuivat siten, että yliopistosairaalamaakunnat liputtavat viiden pelastustoimen alueen puolesta, muut kannattavat 18 aluetta.

”Kuten arvata saattaa, mielipiteet viiden ja 18 välillä jakautuvat hyvin vahvasti. Maakuntien liitoista ja pelastuslaitoksista valtaosa on 18 kannalla, lukuunottamatta viittä yliopistosairaalamaakuntaa. Siellä on paljon myös viranomaisia, jotka näkevät, että suuremmat kokonaisuudet olisivat hyväksi.”

Sisäministeriö pyysi lausuntoja muun muassa ministeriöiltä, aluehallintovirastoilta, pelastusalan ammattiliitoilta, pelastuslaitoksilta sekä kuntayhtymiltä ja kunnilta.

Koskisen mukaan muista lakiluonnoksen tavoitteista ollaan melko yksimielisiä. Tärkeää on varsinkin pelastuslaitosten osuus ensihoidossa.

”Se on kaikkien alan toimijoiden ja myös sosiaali- ja terveysministeriön kannalta toivottava ratkaisu.”

Koskinen kertoo, että seuraavaksi kaikki lausunnot käydään läpi. Tarkoitus on nostaa esille kritiikkiä herättäneet kysymykset. Hän ei osaa sanoa, muuttuuko päätös alueiden määrästä.

”Nämä 5/18-kysymykset ovat niin isoja, että ne varmaan menevät aikanaan ministerien ratkaistavaksi reformiryhmässä.”

Koskinen kertoo, että työn alla on myös aluehallintoviraston seuraajan LUOVA-viraston rooli. Uusi virastomalli tulee olemaan valtakunnallinen lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomainen, johon keskittyvät muun muassa sote- ja terveystoimen lupa- sekä valvonta-asiat.

”Sehän ei ollut selvillä, kun kirjoitimme järjestämislakia. Siinä täytyy katsoa työnjako ministeriön, valvontaviranomaisen ja pelastuslaitosten välillä.”

Lue myös pelastusjohtajien mielipiteet alueiden määrästä tuoreesta Pelastustiedosta 8, joka ilmestyi 9. marraskuuta!

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää