Pelastuslaitokset 5.12.2021

Lounais-Suomen avin kelpoisuusvaatimushuomautus yllätti Satakunnan pelastuslaitoksen

Satakunnan pelastuslaitoksessa opiskelijat eivät enää toimi määräaikaisissa tehtävissä. Kuvan henkilö ei liity tähän tapaukseen.

Satakunnan pelastuslaitoksessa opiskelijat eivät enää toimi määräaikaisissa tehtävissä. Kuvan henkilö ei liity tähän tapaukseen.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto antoi huomautuksen Satakunnan pelastuslaitokselle asiassa, joka koski palopäällystöopiskelijan nimittämistä määräaikaiseen apulaispalomestarin virkaan. Aluehallintovirasto tutki asiassa keväällä 2021 tehdyn ilmoituksen. Tiettävästi ilmoitus tuli kohteena olleelta pelastuslaitokselta.

Pelastustoimintaan osallistuvien erityisistä kelpoisuusvaatimuksista on säädetty pelastuslaissa, jonka mukaan päätoimisen miehistön, alipäällystön ja päällystön kelpoisuutena on virkaa tai tehtävää vastaava pelastusalan tutkinto.

”Tämä ei ole oikein selkeä asia pelastuslaitoksissa. Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa sitä, että pelastustoimintaan osallistuvien tulee täyttää pelastuslaissa säädetyt kelpoisuusvaatimukset”, johtaja Ilkka Horelli Lounais-Suomen aluehallintovirastosta sanoo.

Satakunnan pelastuslaitoksella aluehallintoviraston antama huomautus yllätti.

”Olemme toimineet pitkään näin. Ensimmäinen ohjeistus opiskelijoiden käytöstä tehtiin vuonna 2009. Myös monilla laitoksilla on toimittu samalla tavalla”, hallintopäällikkö Petri Ekberg sanoo.

”Olemme määritelleet niin, että opiskelijalla pitää olla suoritettuna operatiivisen johtamisen opinnot ja oltava riittävä perehtyneisyys alaan, jotta hänet on voitu määräaikaiseen tehtävään ottaa.”

”Nyt muutimme ohjeistusta niin, että opiskelijat eivät voi enää osallistua itsenäisesti pelastustoiminnan johtamiseen. Edelleen he voivat osallistua harjoittelijana tehtävälle varsinaisen viranhaltijan kanssa.”

Ekbergiä arveluttaa huomautuksen perusteet, jos samaa noudatetaan pelastajaoppilaisiin.

”Ensi kesän sijaisia rekrytoitaessa on selkeästi perusteltava sijaistyövoiman tarve niin, ettei heitä ole saatavissa ilman opiskelijoita palkkaamalla.”

Pidempi juttu aiheesta julkaistu Pelastustiedossa 8/2021.

Teksti: Esa Aalto Kuva: Satakunnan pelastuslaitos

Lue lisää