Pelastuslaitokset 2.10.2015

Pekka Halkosaaresta Stadin brankkari

Pekka Halkosaari palkittiin Stadin brankkari -tittelillä.

Pekka Halkosaari palkittiin Stadin brankkari -tittelillä.

Ylipalomies Pekka Halkosaari on valittu vuoden 2015 Stadin brankkariksi.

Järjestyksessään viides tunnustuspalkinnon saaja julkistettiin perjantaina 1. lokakuuta Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 154. toimintavuoden vuosipäivätilaisuudessa.

Pekka Halkosaari on tullut pelastuslaitoksen palvelukseen vuonna 1982 ja valmistunut palomies- sairaankuljettajan tutkinnosta vuonna 1983. Hän on työskennellyt uransa aikana muun muassa palomies-sairaankuljettajan ja ylipalomiehen viroissa sekä toiminut pelastusyksikön esimiehen pysyvänä sijaisena.

Halkosaari on tehnyt merkittävää kehitystyötä erityisesti pelastuslaitoksen meritoiminnan kehittämisessä. Hän on suorittanut veneenkuljettajan, laivurin, koneenhoitajan ja search and rescue unit -päällikön tutkinnot sekä toiminut pelastuslaitosten alusten päällikkönä.

Halkosaari on ollut keskeisessä roolissa meritoiminnan kouluttajana sekä kaluston ja taktiikoiden kehittäjänä.

Työyhteisössään Pekka Halkosaari on erittäin arvostettu ja pidetty työtoveri. Hän on osallistunut aktiivisesti työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Teksti ja kuva: Helsingin pelastuslaitos

Lue lisää