Pelastuslaitokset 5.2.2020

Pormestari Jan Vapaavuori: ”Avin ja pelastuslaitoksen ristiriita olisi pitänyt hoitaa neuvottelemalla – palvelutaso vaatii myös resurssien lisäämistä

Tekniset varusteet ja ajoneuvot ovat kehittyneet valtavasti hevosvoimasta ja -kärryistä tämän päivän moderniin kalustoon.

Tekniset varusteet ja ajoneuvot ovat kehittyneet valtavasti hevosvoimasta ja -kärryistä tämän päivän moderniin kalustoon.

Helsingin Pelastuskoululla on kaupungin johdon tuki. Toimintavalmiudesta ja palvelutasosta syntynyt ristiriita aluehallintoviraston ja pelastuslaitoksen kesken olisi johdon mielestä pitänyt hoitaa neuvottelemalla.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) sanoo, että pelastuslaitoksella ja aluehallintovirastolla on ollut pitkään eri näkemys siitä, mikä pelastustoimen tilanne Helsingissä on ja miten sitä ylipäätään pitäisi arvioida.

”Aluehallintoviranomaisella on valvovana viranomaisena oikeus antaa velvoittava päätös ja tehostaa sitä uhkasakolla. Pelastuslaitoksella puolestaan on oikeus hakea perusteettomana pitämäänsä päätökseen muutosta. On joka tapauksessa erittäin harmillista, että kaksi viranomaistahoa joutuivat tällä tavoin ristiriitaan keskenään ja olisi voinut toivoa, että asia olisi saatu hoidettua neuvottelemalla”, pormestari toteaa.

Helsinki on kasvava kaupunki ja kasvun myötä on selvää, että myös pelastustoimen palvelutason on pysyttävä sen tasalla ja se tarkoittaa Vapaavuoren mukaan myös oikein suunniteltua ja suunnattua resurssin lisäämistä.

Pelastuskoulun toimiluvan peruuttaminen edellisellä hallituskaudella oli pormestarin mielestä virhe ja on hyvä, että toimilupapäätös on nyt taas olemassa.

”On tärkeää, että Helsingissä on pelastusalan ja ensihoidon koulutusta jatkossakin; kaupunki tukee tätä vahvasti. Tulokset tähän asti ovat olleet hyviä ja oma koulutus on myös rekrytoinnin tuki”, Jan Vapaavuori korostaa.

Äskettäin julkaistussa eläkkeelle jääneestä pelastuskomentaja Simo Wecksténistä kirjoitetussa kirjassa hän moitti kovin sanoin pormestaria tuen puutteesta pelastuslaitokselle sekä aluehallintoviraston kanssa käytävässä uhkasakkoriidassa että pelastuskoulun tulevaisuuteen liittyvissä päätöksissä.

Teksti: Esa Aalto
Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää