Pelastuslaitokset 3.6.2021

Työtuomioistuin antoi välituomion koskien kolmea pelastuslaitosta – varallaolo on kokonaisuudessaan työaikaa

Työtuomioistuimen välituomion mukaan varallaolo on kokonaisuudessaan työaikaa myös Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Pirkanmaan pelastuslaitoksissa. Jo aikaisemmin työtuomioistuin antoi samanlaisen välituomion koskien Keski-Suomen pelastuslaitosta.

Pelastuslaitosten varallaolokiistassa keskeinen oikeudellinen kysymys on ollut se, onko pelastuslaitoksissa yleisesti käytetty varallaolo täyttä työaikaa, josta pitää korvata täysi palkka. Tähän saakka varallaolosta on korvattu 30 prosenttia palkkatasosta. Varallaolossa työntekijä sitoutuu olemaan vapaa-ajallaan tavoitettavissa niin, että hänet voidaan tarvittaessa kutsua töihin. 

Työtuomioistuin antaa varallaolosta kaksiosaisen päätöksen. Ensimmäisessä vaiheessa työtuomioistuin tulkitsi, että vaateiden esittäjien osalta varallaolo on luettava kokonaisuudessaan työajaksi. Seuraavaksi, toisessa vaiheessa tuomioistuin käsittelee mahdollisen korvauksen tasoa.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle varallaolosta palkkavaatimuksia on tähän mennessä esittänyt 35 täysiaikaisesti työskentelevää työntekijää. Työtuomioistuimen ratkaisu kosketti tässä vaiheessa seitsemää työntekijää. Kaiken kaikkiaan esitettyjen vaateiden kokonaiskustannukset vuosien 2012-2016 väliseltä ajalta ovat 4,5 miljoonaa euroa, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos toimi tuolloin Joensuun kaupungin liikelaitoksena. Pelastustoimen kuntamaksuosuudet ovat vuosittain 14 miljoonaa.

”Korvausvaateet ovat erittäin suuret verrattuna pelastuslaitoksen vuosibudjettiin”, summaa pelastuspäällikkö Esko Hätinen.

”Työnantajat ovat toimineet pelastusalalla vakiintuneen varallaolon osalta hyvässä uskossa valtakunnallisia virka- ja työehtosopimuksia noudattaen. Luonnollisesti työnantajapuolella olemme olleet hämmentyneitä tulkinnan suunnasta. Olisi ollut toivottavampaa ja ennakoitavampaa kaikille, että varallaolokäytäntöjä olisi lähdetty tarkentamaan muuttamalla työ- ja virkaehtosopimusten kirjauksia ja tulkintaohjeita kuin takautuvien palkkavaateiden kautta”, Joensuun kaupungin henkilöstöjohtaja Sari Lempiäinen toteaa.

Ratkaisut varallaoloon

Pohjois-Karjalassa varallaoloa on jo vähennetty maakunnan paloasemilla. Varallaolosta luovutaan vaiheittain siten, että kuluvan palvelutasopäätöskauden aikana varallaolon määrää vähennetään sekä sen sitovuutta kevennetään. Lisäksi varallaolosta luopumisen taustalla on se, että varallaoloon ei ole riittänyt kaikilla paloasemilla tekijöitä henkilöstöpulan vuoksi.

”Työtuomioistuimen ratkaisu tarkoittaa käytännössä sitä, että varallaolojärjestelmä on tullut tiensä päähän ja siitä on luovuttava mahdollisimman pian”, pelastusjohtaja Markus Viitaniemi toteaa. Tämä edellyttää korvaavia toimintavalmiusjärjestelyjä, joita on jo osittain toteutettu.

Taustalla yksittäinen tapaus

Pelastuslaitosten varallaoloa koskevat kiistat käynnistyivät käytännössä yksittäisestä tapauksesta, josta korkein oikeus antoi päätöksen vuonna 2015 Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle. Korkein oikeus katsoi, että kyseisessä tapauksessa työntekijän varallaolo oli työaikaa. Tämän tapauksen ja käsittelyn jälkeen vastaavia vaatimuksia alkoi käynnistyä ympäri Suomen. Tällä hetkellä kaikkiaan 12 pelastuslaitosta on varallaoloon liittyvien korvausvaatimusten kohteena. Prosessit kuitenkin etenevät eri tahtiin eri laitosten välillä. Eri oikeusasteissa asiaan vaikuttavat EU:n työaikadirektiivi ja oikeudelliset ratkaisut muissa EU-maissa.

Lähde: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Kuva: Mika Rinne

Lue lisää