Pelastuslaitokset 10.4.2019

Uudenmaan pelastuslaitoksille yhteinen viestiohje

Uuden viestiohjeen myötä esimerkiksi päivystävien palomestareiden yksikkötunnukset vaihtuivat koko Uudenmaan alueella.

Uuden viestiohjeen myötä esimerkiksi päivystävien palomestareiden yksikkötunnukset vaihtuivat koko Uudenmaan alueella.

Uudenmaan alueen pelastuslaitokset ottivat 8.4. käyttöön uuden, yhteisen viestiohjeen. Viestiohje määrittelee miten pelastustoimintaan osallistuvat viestivät keskenään ja yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa VIRVE-viranomaisverkon välityksellä. Muutos on merkittävä. Se koskee Helsingin, Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten (ns. HIKLU-pelastuslaitokset) vakituista pelastushenkilöstöä ja vaikuttaa myös noin 120 sopimuspalokunnan päivittäiseen toimintaan. Yhteensä nämä huolehtivat noin 30 000 pelastustehtävästä vuosittain.
HIKLU-viestiohje suunniteltiin yhteistyössä Uudenmaan pelastuslaitosten kesken. Aiemmista pelastuslaitoskohtaisista viestiohjeista luotiin pohja uudelle.
”Kaikilla pelastuslaitoksilla pysyi osa käytännöistä entisellään ja kaikille myös tuli uuden ohjeen myötä jotain uutta”, palomestari Kalle Ristola toteaa.
Uudet käytännöt vaativat perehdytystä ja viestiohjeen käyttöönottoa edelsikin mittavat koulutukset Uudenmaan neljän pelastuslaitoksen kaikille työvuoroille ja sopimuspalokunnille.
”Vanhat viestiohjeet olivat osin ristiriitaisia keskenään. Nyt uusi toimintamalli on yhtenäinen koko Uudenmaan alueella. Se selkiyttää pelastuslaitosten välistä yhteistoimintaa. Uudistus toi tullessaan lisää puheryhmiä ja mahdollistaa siten esimerkiksi kaistajaon entistä paremmin. Suurempi puheryhmien määrä tuo sujuvuutta viestiliikenteeseen, kun ei tarvitse puhua kaikkea samassa puheryhmässä. Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa on nyt myös selkeämpää”, palomestari Ristola sanoo.

Teksti: Susanne Vuorinen
Kuva: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lue lisää