Pelastuslaitokset 10.8.2023

Vaarojen hallitsijat saa uuden johtajan Keski-Suomesta – Juha Saario aloittaa pelastusjohtajana Kainuussa

Palopäällikkö Juha Saario Keski-Suomesta valittiin Kainuun uudeksi pelastusjohtajaksi.

Palopäällikkö Juha Saario Keski-Suomesta valittiin Kainuun uudeksi pelastusjohtajaksi.

Kainuun pelastuslaitoksen uudeksi pelastusjohtajaksi on valittu HTM, ins. Juha Saario. Hän siirtyy Kainuun hyvinvointialueen palvelukseen Keski-Suomen pelastuslaitoksen palopäällikön virasta.

Juha Saariolla on pitkä ja monipuolinen ammatillinen kokemus pelastusalalta.

”Olen saanut tehdä palomiehen ja käytännön esimiestehtävien lisäksi erilaisia kehityshankkeita, opetustöitä sekä hallintotehtäviä. Kainuun pelastuslaitoksella on toimittu pitkään maakunnallisena viranomaisena kehittäen yhteistoimintaa eri sektoreiden kanssa. Se on myös suunta, jota itse haluan turvallisuustyössä edistää. Samoin kainuulaisten palveluiden ja vetovoimaisen organisaation kehittäminen ovat aivan keskeisiä tehtäviä. Tämä edellyttää aitoa yhteistyötä ja henkilöstön osallistamista”, Saario kertoo.

Pelastusjohtajaksi hän halusi hakeutua oman ammatillisen kehittymisen vuoksi ja löytää uusia haastavia tehtäviä. Pelastusjohtajan tehtävä on häntä kiinnostanut. Myös halu katsoa uusia alueita on painanut vaa’assa uusien tehtävien myötä.

”Kainuu on pieni ja notkea alue ja siellä on omat haasteet, joiden pariin on kiinnostavaa mennä tekemään työtä.”

Juha Saario kuvailee olevansa avoin johtaja, ja valmis kuuntelemaan ja keskustelemaan.

”Ihmisenä olen välillä myös aika suora.”

Hän sanoo olevansa myös luotettava johtaja.

”Pidän tärkeänä sitä, että johtaja näyttää suunnan ja tukee henkilöstöä yhdessä päätettyjen asioiden eteenpäin viemisessä”´.”

”Haluan työyhteisössä avointa viestintää ja osallistaa henkilöstöä.”

Saario aloittaa pelastusjohtajana syyskuun alussa. Nykyinen pelastusjohtaja Anssi Parviainen siirtyy projektitehtäviin valmistelemaan muun muassa uuden pelastusaseman rakentamista Kajaaniin, ja jää eläkkeelle parin vuoden kuluttua.

”Pelastusjohtaja vastaa laitoksen ylimpänä viranhaltijana pelastuslaitoksen toiminnan johtamisesta sekä huolehtii sen toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä. Olemme Kainuussa – kuten muuallakin maassa – viemässä läpi hyvinvointialueuudistuksen muutosprosessia, ja samaan aikaan työvoimapula koettelee monin tavoin. Tarvitsemme vahvaa osaamista toimimaan yhdessä henkilöstön kanssa. Juhan osaaminen vastaakin hyvin uuteen strategiaamme”, toimialuejohtaja Sami Mäenpää sanoo.

Uusi pelastusjohtaja toteaakin saman haasteen vaivaavan paitsi valtakunnallisesti myös Kainuussa. Harvaan asutulla alueella hän katsoo, että henkilöstön saantia pitäisi yrittää turvata hyvällä paikallisella työllä ja saada sieltä väkeä pelastustoimen tehtäviin myös pieniin kuntiin.

Kainuun pelastuslaitos on osa hyvinvointialueen akuuttihoidon ja pelastuksen palveluiden toimialuetta, johon kuuluvat ensihoidon, päivystyksen, tehohoidon sekä akuutin kotisairaalan ja tilannekeskuksen palvelut.

Teksti: Esa Aalto Kuva: Iiro Nahkamäki

Lue lisää