Pelastustoimi 16.5.2020

Pelastustoimen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta halutaan parantaa toimintaohjelmalla – alan yhteinen työryhmä pantiin asialle

Helsingin Pelastuskoulun oppilaat harjoittelivat toukokuussa 2017 Ruoholahden toimistorakennuksissa.

Helsingin Pelastuskoulun oppilaat harjoittelivat toukokuussa 2017 Ruoholahden toimistorakennuksissa.

Pelastustoimen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuuttaa halutaan edistää perustamalla työryhmä. Sisäministeriö asetti alan toimijoista koostuvan työryhmän, jonka tehtävänä on tuottaa tietoa ja kehittämistoimia pelastustoimen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Työryhmän tehtävänä on tarkastella tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pelastustoimessa sekä valmistella pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden toimintaohjelma. Ryhmä tuottaa tietoa ja toimenpide-ehdotuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja päätöksenteon tueksi koko pelastustoimen käyttöön.

Työryhmä toimii myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten asiantuntijana arvioitaessa pelastustoimen lainsäädäntöhankkeita ja toimialan ohjeistuksia.

”Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat paitsi viranomaisten palveluissa, myös sisäisessä toiminnassa keskeisiä arvoja. Suunnitelma edistää näiden arvojen toteutumista jokapäiväisessä toiminnassa”, sisäministeri Maria Ohisalo toteaa.

”Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on myös osa pelastustoimen strategiaa. On todella hienoa ja tärkeää, että kansallinen toimintaohjelma tehdään tiiviissä yhteistyössä pelastustoimen sidosryhmien kanssa”, kertoo työryhmän puheenjohtajana toimiva pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.

Työryhmässä ovat edustettuina aluehallintovirastot, pelastuslaitokset, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Suomen Pelastusalan ammattilaiset, Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Sopimuspalokuntien liitto sekä Suomen Pelastusalan naiset ry.

Työryhmän toimikausi on 1.6.2020–31.12.2021.

Lähde: Sisäministeriö
Kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää