Pelastustoimi 29.7.2020

Pohjoisen pelastuslaitoksille tulossa uusi suurtehopumppu

Lapin pelastuslaitos ja Arctic Rescue Team -pelastusjoukko tutustumassa ja harjoittelemassa yhdessä pumppuautojen ja muiden suurten vesimassojen siirtämiseen soveltuvan kalustojen käyttöä. Kuva: Lapin pelastuslaitos

Lapin pelastuslaitos ja Arctic Rescue Team -pelastusjoukko tutustumassa ja harjoittelemassa yhdessä pumppuautojen ja muiden suurten vesimassojen siirtämiseen soveltuvan kalustojen käyttöä. Kuva: Lapin pelastuslaitos

(Kuva arktisen pelastusryhmän alkukesän harjoituksesta, kuvassa ei ole uusi suurtehopumppausmoduuli.)

Pohjoisen pelastuslaitokset ovat saamassa käyttöönsä uuden suurtehopumppausmoduulin. EU:n komissio on myöntänyt osarahoituksen Oulu-Koillismaan, Jokilaaksojen, Kainuun ja Lapin pelastuslaitoksen yhteishankkeelle pumpun hankkimiseksi.

Suurtehopumppausmoduuli on nopeasti toimintavalmis erikoispelastusyksikkö, jota voidaan käyttää tulvivilla alueilla veden pumppaukseen ja esimerkiksi metsäpalojen sammuttamisessa veden kuljetukseen.

Moduuli on osa pohjoisten pelastuslaitosten muodostamaa Arctic Rescue Team -kokonaisuutta ja tukee siten koko Suomen varautumista suuriin tulvatilanteisiin.

Rahoituksen saanut suurtehopumppausmoduuli aloittaa toimintansa vuoden 2022 alusta.

Hankkeen kokonaisarvo on noin 813 000 euroa, josta EU:n rahoitusosuus on noin 610 000 euroa.

Hankkeen rahoitus tulee EU:n pelastuspalvelumekanismin pelastuspalvelupoolista (ECPP) ja rahoituksen myötä Suomi sitoutuu osallistumaan pelastuspalvelupoolin toimintaan viideksi vuodeksi. Suurtehopumppausmoduulin tavoitteena on vastata suorituskyvyltään EU:n pelastuspalvelumekanismin vaatimuksia.

EU:n hätäavun koordinaatiokeskus voi lähettää suurtehopumppausmoduulin tulvatilanteen pelastustehtäviin, jos jossakin Euroopan maassa tarvitaan apua.

Pelastuspalvelumekanismi EU:n 27 jäsenmaan turvana hätätilanteessa

EU:n pelastuspalvelumekanismi on 27 jäsenmaan ja Iso-Britannian sekä kuuden osallistuvan maan (Islanti, Norja, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Serbia, Turkki) muodostama EU:n komission alainen järjestelmä, joka tukee ja koordinoi hätäapua katastrofeissa ja suuronnettomuustilanteissa.

Pelastuspalvelumekanismin jäsenmaiden kansallisista voimavaroista koostuva pelastuspalvelupooli takaa EU:n tasoisen riittävän avun, kun maan omat voimavarat eivät riitä vakavasta onnettomuus- tai häiriötilanteesta selviämiseen. Apu voi olla asiantuntija-, pelastusjoukkue- tai materiaaliapua. Kansallisten voimavarojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen on mahdollista saada EU-rahoitusta.

Lähde: Sisäministeriö

Lue lisää