Sopimuspalokunnat 17.11.2021

Juha Eskola sai Veskun maljan tunnustuksena viime vuoden aikana tehdystä nuorisotyöstä

Nivalan VPK totesi esityksensä lopuksi: ”Eskola on omalla aktiivisella ja esimerkillisellä toiminnallaan edistänyt nuorisotyötä ja näin on ollut hyvänä esimerkkinä muille nuorisotyöntekijöille. Työ on ollut pyyteetöntä”.

Nivalan VPK totesi esityksensä lopuksi: ”Eskola on omalla aktiivisella ja esimerkillisellä toiminnallaan edistänyt nuorisotyötä ja näin on ollut hyvänä esimerkkinä muille nuorisotyöntekijöille. Työ on ollut pyyteetöntä”.

Juha Eskola Nivalan VPK:sta on vuoden 2020 palokuntanuorisotyöntekijä. Pohjois-Suomen pelastusliiton hallitus on nimennyt Eskolan nuorisotyötoimikunnan esityksestä vuoden 2020 palokuntanuorisotyöntekijäksi (Veskun malja). Ehdotuksen teki Nivalan VPK.

Eskola osallistui vuonna 2020 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueen nuoriso-osastojen ja Nivalan VPK:n oman nuoriso-osaston toiminnan kehittämiseen. Vuoden aikana toteutettiin nuoriso-osaston kouluttajien käyttöön materiaalipankki, jonka toteutuksesta ja julkaisusta Eskola vastasi.

Lisäksi Eskola on vaikuttanut siihen, että pelastuslaitos on tukenut alueen nuoriso-osastoja muun muassa tukemalla palokuntanuorten leirimaksuja. Eskola on toiminut jo vuosia myös nuoriso-osaston kouluttajakurssin kouluttajana, yksi kurssi pidettiin vuoden 2020 aikana. Nivalan VPK:n oman kehittämishankkeen avulla nuorten harjoitusasut päivitettiin. Eskola oli myös tässä hankkeessa.

Työ on ollut pyyteetöntä

Nivalan VPK totesi esityksensä lopuksi: ”Eskola on omalla aktiivisella ja esimerkillisellä toiminnallaan edistänyt nuorisotyötä ja näin on ollut hyvänä esimerkkinä muille nuorisotyöntekijöille. Työ on ollut pyyteetöntä”.

Veskun malja -kiertopalkinto luovutettiin Eskolalle Nivalan paloasemalla 15. marraskuuta.

Pohjois-Suomen pelastusliitto on yksi Suomen vanhimmista pelastusalan järjestöistä, joka toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla. Pelastusliitolla on sopimus Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa, joka vastaa pääosasta toiminnasta pelastusliiton alueella.

”Palkinnosta päätettiin toukokuussa 2021. Aikaisemmin ei löytynyt sopivaa ajankohtaa palkinnon luovuttamiseen. Halusimme, että Juha itse vastaanottaa palkinnon”, perustelee palkinnonjaon ajankohtaa Pohjois-Suomen pelastusliiton toiminnanjohtaja Patrik Willberg.

Lähde ja kuva: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Lue lisää