Sopimuspalokunnat 17.12.2021

Kysely kartoitti seksuaalista häirintää sopimuspalokunnissa — vastaajia 1295, heistä 21 prosenttia oli kokenut häirintää

Kyselyyn saatujen vastauksien perusteella pelastusalalla koetaan seksuaalista häirintää eri muodoissa.

Kyselyyn saatujen vastauksien perusteella pelastusalalla koetaan seksuaalista häirintää eri muodoissa.

Alustavien vastauksien perusteella häirintää on koettu vakavissakin muodoissa: raiskatuksi on tullut seitsemän henkilöä ja raiskausyrityksen kohteeksi on joutunut 11 henkilöä.

Sopimuspalokunnissa koetaan seksuaalista häirintää. Tämä käy ilmi Pelastusalan naiset ry:n tilaamasta, häirintää selvittävästä opinnäytetyöstä. Opinnäytetyöhön kuuluvasta, loka-marraskuussa tehdystä kyselystä valmistui alustavia tuloksia, joista yhdistys tiedotti perjantaina.

Sähköisesti toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi 1295 sopimuspalokuntalaista. Vastaajat olivat 16–79-vuotiaita ja heistä 21 prosenttia oli kokenut häirintää. Eniten häirintää kokeneita oli 20–34-vuotiaissa vastaajissa. Häirintää kokeneista noin neljäsosa eli 73 henkilöä oli miehiä, kaksi henkilöä ilmoitti sukupuolekseen muu ja loput 206 häirintää kokenutta henkilöä olivat naisia.

Toukokuussa 2022 valmistuvan opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa selvitys seksuaalisen häirinnän määrästä ja laadusta sopimuspalokunnissa, jotta saadaan konkreettista tietoa nykytilasta esimerkiksi toimintamallien ja ennaltaehkäisykeinojen määrittämistä ja kehittämistä varten. Seksuaalisen häirinnän kitkeminen on tärkeää myös alan tulevaisuuden ja vetovoiman kannalta, sillä pelastusalan on oltava turvallinen toimintaympäristö kaikille siinä jo toimiville, mutta myös tuleville sukupolville. 

Yhteensä 836 häirintätapausta

Opinnäytetyötä varten tehdyssä kyselyssä tiedusteltiin viime vuosien aikana koettua seksuaalista häirintää. Seksuaaliseksi häirinnäksi voidaan lukea muun muassa sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet, härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset, pornoaineistot, seksuaalisesti värittyneet kirjeet, sähköpostit, tekstiviestit tai puhelinsoitot, fyysinen koskettelu, sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset sekä raiskaus tai sen yritys.

Kyselyyn saatujen vastauksien perusteella pelastusalalla koetaan seksuaalista häirintää eri muodoissa. Alustavien vastauksien perusteella häirintää on koettu alkaen vakavimmasta: raiskatuksi on tullut seitsemän henkilöä ja raiskausyrityksen kohteeksi on joutunut 11 henkilöä. Sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevia ehdotuksia kertoo kokeneensa 77 henkilöä, sukupuolisesti vihjailevia eleitä tai ilmeitä on kohdannut 153 henkilöä. Yhteensä häirintätapauksia kyselyssä tuli ilmi 836 kappaletta.

Kyselyyn vastanneista ”vain” 244 oli härskejä puheita tai vitsejä, joita osa vastaajista kuitenkaan ei vapaiden vastausten perusteella kokenut häirinnäksi, mutta oli vastannut kokemakseen, koska kyselyssä ne määriteltiin häirinnäksi.

Painopiste ennaltaehkäisyssä

Opinnäytetyössä käsitellään erikseen seksuaalisen häirinnän eri muotoja. 

”On tärkeää jäsentää seksuaalisen häirinnän eri muodot ja tehdä ero sen välillä, mikä on epäasiallista käytöstä ja milloin kyseessä on vakavat, ihmisen fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen liittyvät vakavat rikokset. Tämä auttaa ennaltaehkäisemään ilmiötä”, kerrotaan Pelastusalan naiset ry:n tiedotteessa.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa sosionomiksi opiskelevan Lotta Kärkölän opinnäytetyö siirtyy nyt tuloksien analysointivaiheeseen. Opinnäytetyön tärkein painopiste tulee olemaan ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä ja niiden jalkauttamisessa sopimuspalokuntasektorille. 

Myös Yle on selvittänyt sopimuspalokunnissa tapahtuvaa häirintää.

Lähde: Pelastusalan naiset ry

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää