Sopimuspalokunnat 4.7.2016

Palokuntaharrastus suojaa nuorta syrjäytymiseltä

VPK on hyvä sosiaalisten suhteiden vahvistaja. Helmi Satto (vas) ja Maria Grönlund Vahdon VPK:n nuoriso-osaston harjoituksissa.

VPK on hyvä sosiaalisten suhteiden vahvistaja. Helmi Satto (vas) ja Maria Grönlund Vahdon VPK:n nuoriso-osaston harjoituksissa.

Palokuntaharrastus ohjaa nuorta valitsemaan terveitä päämääriä tulevaisuuteen ja tukee häntä valinnoissaan. Lisäksi se antaa nuorelle erilaisia vahvistavia kokemuksia osana toimintaa.

Dia1

Tähän tulokseen päätyi Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton koulutuspäällikkö Terhi Kivijärvi pro gradu -työssään. Hän tutki, millaisia merkityksiä palokuntanuorisotoiminnalla on syrjäytymisuhan alla elävälle nuorelle viranomaisten ja harrastusohjaajien näkökulmasta. Lisäksi hän selvitti, millaisia käsityksiä syrjäytymisuhan alla olevien nuorien kanssa toimivilla asiantuntijoilla on sosiaalisen vahvistamisen piirteistä palokuntanuorisotyössä. Tutkimus tehtiin Turun yliopiston kasvatustieteelliseen tiedekuntaan.

Dia2

Tutkimuksen taustalla oli ajatus siitä, että palokuntanuorisotyöllä on paikkansa nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. Tutkimustulokset vahvistavat näkökulmaa.

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että palokuntanuorisotyön ja toimintamallin voi katsoa tukevan nuoren minäpystyvyyden kehittymistä, optimistista ajattelua itsestä ja tulevaisuudesta.

Lue koko artikkeli Pelastustiedosta 4-5, joka ilmestyi 29.6.

Teksti: Terhi Kivijärvi

Kuva: Brita Somerkoski

Lue lisää