Sopimuspalokunnat 15.10.2019

Sopimuspalokunnat harjoittelivat aidossa kerrostaloympäristössä Suvelan purkutaloissa

Sopimuspalokunnissa toimii myös paljon sellaisia, jotka saavat henkilökohtaisen korvauksen. Työttömyyskorvauksessa ollut 300 euron suojaosa poistuu nyt.

Sopimuspalokunnissa toimii myös paljon sellaisia, jotka saavat henkilökohtaisen korvauksen. Työttömyyskorvauksessa ollut 300 euron suojaosa poistuu nyt.

Sopimuspalokunnat harjoittelivat pelastustoimintaa purkua odottavissa kerrostaloissa Espoon Suvelassa 5.-6. lokakuuta.

Olosuhteet olivat hyvin autenttiset savusukellusharjoituksille. Samalla tehtiin Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa koulutustarkastukset ja pohdittiin yhdessä pelastustoiminnan kehittämiskohteita. Harjoitukseen osallistuivat Espoon ja Kirkkonummen alueen sopimuspalokunnat.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palomestari Mika Mäkelä toimi koulutustarkastusten vastaavana henkilönä yhdessä palomestari Ari Mattilan kanssa.

Palomestari Mika Mäkelä tarkkailee ja ohjaa hätäensiavun antamista. Ensivasteparina Sökö-Sommarö VPK:n Satte Sivula ja John Lindholm.

Mäkelä kertoo, että koulutustarkastukseen osallistuville sopimuspalokuntien yksiköille luotiin aitoa tilannetta simuloiva harjoitusonnettomuustilanne. Palokunnat ryhtyivät omatoimisesti tehtävän hoitamiseen ohjeistusten mukaisesti. Päätehtävinä oli kerrostalon kellarissa syttyneen tulipalon sammuttaminen, kolmen uhrin pelastaminen, hätäensiavun antaminen ja savutuuletus.

Pelastuslaitoksen edustajat seurasivat sopimuspalokuntien henkilöstön toimintaa ja arvioivat osaamisen tasoa.

”Jo harjoituksen aikana syntyi hyvää keskustelua toimintatavoista ja lopuksi käytiin sitten pidempi vuorovaikutteinen palautekeskustelu, jossa pohdittiin, miten harjoitus suorituksena meni ja mietittiin yhdessä parhaita toimintamalleja”, Mäkelä sanoo.

Kiitosta ja kehittämistä

Sopimuspalokunnat osasivat koulutustarkastuksissa toimia hyvin. Erityisesti savuparien eteneminen ja hyvä keskusteluyhteys saivat kiitosta. Myös yksiköiden sijoittuminen ja selvitykset sujuivat hyvin. Kehittämiskohteita löytyi esimerkiksi siinä, että hyökkäysreittiä valitessa tulisi huomioida, että kerrostalojen kellareihin erillisinä palo-osastoina pitäisi löytyä oma sammutusreitti.

Sopimuspalokunnat harjoittelivat kellaripalon sammuttamista, tulipalon uhrien pelastamista ja savutuuletusta purkua odottavassa kerrostalossa.

Asukkaiden turvaamiseksi palokunnan sammutusreittinä tulisi käyttää aina reittiä, joka pitää porraskäytävät mahdollisimman savuttomina. Ovimiehen keskeistä roolia savuparin tukena pohdittiin myös, samoin riittävän työvaran jättämistä työjohtoon rakennuksen sisällä, jotta savuparin eteneminen ei hidastu letkun jäädessä kiinni kulmakohtiin.

”Viikonlopun harjoitukset olivat hyvä osoitus yhteistoiminnasta pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välillä. Espoon Asuntojen tarjoama mahdollisuus harjoitella aidoissa kerrostalo-olosuhteissa oli myös erityistä näissä koulutustarkastuksissa”, Mika Mäkelä toteaa.

Yhteinen keskustelu ja oppiminen ovat koulutustarkastuksissa olennaista. Tehtyjen havaintojen perusteella koulutuksia voidaan jatkossa kohdentaa erityisesti niille osa-alueille, joissa havaittiin lisäperehdytyksen tarvetta.

Koulutustarkastuksen päätteeksi käytiin vuorovaikutteinen palautekeskustelu, jossa pohdittiin yhdessä mikä harjoituksessa meni hyvin ja miltä osin voitaisiin toimia vielä paremmin.

Vuosien mittaan onkin ollut havaittavissa jo monia selkeitä toiminnallisia parannuksia, joita on koulutustarkastusten pohjalta saatu vietyä eteenpäin. Koulutustarkastuksia tehdään säännöllisesti kaikissa sopimuspalokunnissa koko Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella.

 

 

 

 

 

  • INFO
  • Pelastuslain 55 §:n mukaan pelastuslaitosten tulee huolehtia, että sen sivutoimisella henkilöstöllä sekä 25 §:ssä tarkoitetun sopimuspalokunnan ja muun sopimuksen tehneet yhteisön henkilöstöllä on riittävä koulutus pelastustoimintaan (Pelastuslaki 2011).
  • Pelastuslaitoksen tekemän koulutustarkastuksen tavoitteena on muun muassa selvittää saavatko palokunnan jäsenet koulutusta, johon heillä on oikeus. Samalla pyritään myös selvittämään, miten koulutusta voidaan jatkossa kehittää yhä paremmin palvelemaan asetettuja tavoitteita.

 

Teksti ja kuvat: Susanne Vuorinen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lue lisää