Sopimuspalokunnat 5.5.2017

Sopimuspalokuntien koulutuksen kehittäminen Pelastusopistolle

Lapin laajoilla selkosilla pelastuslaitos elää haastavassa toimintaympäristössä.

Lapin laajoilla selkosilla pelastuslaitos elää haastavassa toimintaympäristössä.

Vuoden 2019 alusta Pelastusopisto ylläpitää sopimuspalokuntien koulutuksen  opetussuunnitelmaa.

Pelastuslaitokset vastaavat jatkossakin sopimuspalokuntalaisten riittävästä koulutuksesta. Pelastuslaitokset ja sopimuspalokunnat arvioivat koulutustarpeen yhdessä.

Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää sopimuspalokuntien koulutuksen valtakunnallista suunnittelua, kehittämistä, ohjausta sekä koulutuksen toteuttamiseen osallistuvien organisaatioiden vastuita ja tehtäviä.

Pelastusopiston roolia on tarkoitus vahvistaa siten, että se vastaa vuoden 2019 alusta pelastustoimen sopimuspalokuntahenkilöstön kelpoisuuden tuottavan koulutuksen opetussuunnitelman ylläpito- ja kehitystyöstä, kouluttajakoulutuksesta, kouluttajarekisterin ylläpidosta sekä lakisääteisen kelpoisuuden antavan koulutuksen opetusmateriaalin tuottamisesta, päivittämisestä ja tarjoamisesta koulutuksiin.

Myös pelastusalan järjestöt (valtakunnalliset ja alueelliset liitot) voivat yhteistyössä Pelastusopiston kanssa tuottaa sopimuspalokuntien opetusmateriaalia sekä toteuttaa tarvittavaa lisäkoulutusta.

Kehittämisverkosto perusteilla

Ennen uutta opetussuunnitelmaa vuoden 2019 alusta, käytetään nykyistä Pelastusopiston vahvistamaa opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmassa määritellään pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän kurssit, kurssien suoritusjärjestys sekä kurssien sisällöt.

Pelastusopiston on tarkoitus kehittää ja toteuttaa valtakunnallinen kouluttajakoulutus, joka antaa valmiudet toimia kouluttajina kaikissa sopimuspalokuntien hälytystoimintakelpoisuuteen johtavissa koulutuksissa. Kurssinjohtaja nimikkeen käytöstä luovuttaisiin ja siirrytään ”vastaava kouluttaja”- nimikkeen käyttöön.

Sopimuspalokuntatoiminnan kouluttamisen kehittämistä varten perustetaan syksyllä 2017 Pelastusopiston johtamana sopimuspalokuntakoulutuksen kehittämisverkosto, jonka tehtävänä on toimia neuvoa antavana elimenä opetussuunnitelman kehittämistyössä ja kouluttajakoulutuksen kehittämisessä.

Koulutuksen opetussuunnitelma- ja kehittämisvastuun keskittäminen Pelastusopistolle perustuu asiaa pohtineen työryhmän esitykseen. Työryhmässä oli edustus sisäministeriöstä, Pelastusopistolta, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä (SPEK), Suomen Sopimuspalokuntien liitosta, Suomen Palopäällystöliitosta sekä pelastuslaitoksilta. Työryhmän tehtävänä oli tehdä sisäministeriölle esitys koulutuksen ohjauksesta sekä järjestämistavasta. Sisäministeriö valmistelee tarvittavat muutokset pelastuslakiin.

Lähde: sisäministeriö

Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää