Sopimuspalokunnat 4.11.2017

Sopimuspalokuntien opetus myötäilemään Pelastusopiston tutkintokoulutusta

Sopimuspalokuntien Vellamo-kilpailu syksyllä 2015.

Sopimuspalokuntien Vellamo-kilpailu syksyllä 2015.

Pelastusopisto perusti verkoston sopimuspalokuntakoulutuksen kehittämistyöhön lokakuun lopussa. Verkoston tehtävänä on tukea sopimuspalokuntakoulutuksen opetussuunnitelman kehittämistä.

”Hyvää tässä on, että olemme oppilaitos, ja olemme mukana koulutuksen kentällä eri muodoissa. On perusopetusta, kouluttajakoulutusta, lyhytkursseja ja pidempiä kursseja. Meille tulee tässä tavallaan yksi koulutuskokonaisuus lisää”, sanoo projektista vastaava Pelastusopiston vanhempi opettaja Kirmo Savolainen.

Vuodesta 2019 lähtien Pelastusopiston vastuulla on ylläpitää ja kehittää sopimuspalokuntahenkilöstön koulutuksen opetussuunnitelmaa, kouluttajakoulutusta, kouluttajarekisteriä sekä tuottaa lakisääteisen kelpoisuuden tuottavan koulutuksen oppimateriaalia.

Opetussuunnitelma ja koulutuksen oppimateriaali pyritään rakentamaan mahdollisimman yhtenäiseksi Pelastusopiston tutkintokoulutuksen periaatteiden pohjalta.

”Että se olisi yhteneväistä Pelastusopiston opetuksen kanssa, oli se sitten pelastajille, alipäällystölle tai sopimuspalokunnille. Olen joskus ihmetellyt, miten koulutukset voisivat olla hirveän erilaisia, kun tulipalot ja onnettomuudet ovat samanlaisia”, Savolainen sanoo.

Opiston päämääränä on rakentaa korkeatasoinen kouluttajakoulutusjärjestelmä, jolla varmistetaan sopimuspalokuntahenkilöstön laadukas koulutus. Kouluttajakoulutus tukee pedagogista osaamista ja osaamisen kehittämistä.

”Meidän ja varmaan kentänkin toive on käyttää harjoitusaluetta niin, että siellä tehtäisiin niitä asioita, mitä myös opetetaan. Ajatuksena on myös se, että tehdään, harjoitellaan yhdessä. Pyritään saamaan harjoittelulla ja yhteistyöllä kouluttajista tasalaatuisempia”, Savolainen sanoo.

Kentän viestit pelkästään myönteisiä

Savolainen uskoo, ettei koulutusvastuun siirtyminen muuta juurikaan sopimuspalokuntakenttää muuten, kuin henkilöstön saaman kelpoisuuskoulutuksen korkeampana laatuna.

”Pelastusopistolle kentältä kantautuneet viestit ovat olleet pelkästään myönteisiä. Tietenkin siirtyminen järjestelmästä toiseen tai uudella tavalla tekeminen voi herättää tunteita suuntaan tai toiseen.”

Savolainen myöntää, että aikataulu suunnitelman tekemiselle on kireä.

”Sote-uudistuksen aikataulu on hieman koulutusjärjestelmän valmistelua ja on sovittu, että suunnitelma on valmiina 15.12.2017. Jo valmisteluvaiheessa on kehittämisverkostolla mahdollisuus kommentoida ja vaikuttaa suunnitelmaan. Tuleva vuosi 2018 on vasta varsinainen järjestelmän rakentamisvuosi.”

Kehittämisverkoston jäseniksi on kutsuttu Jarmo Haapanen, Terhi Kivijärvi, Isto Kujala, Jaakko Linko, Mika Mäkelä, Markku Savolainen ja Pasi Uurasmaa.

Projektipäälliköksi ja kehittämisverkoston jäseneksi on Pelastusopistolta nimetty vanhempi opettaja Kirmo Savolainen. Kehittämisverkoston puheenjohtajana toimii koulutusjohtaja Minna Hirvonen.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää