Sopimuspalokunnat 23.4.2020

SSPL katkaisi toiminnanjohtaja Jaakko Lingon työsopimuksen koeajalla – ei nauti hallituksen luottamusta

Jaakko Linkgon työsopimus purettiin ennen koeajan päättymistä eikä hän jatkaa enää Suomen Sopimuspalokuntien Liiton toiminnanjohtajana.

Jaakko Linkgon työsopimus purettiin ennen koeajan päättymistä eikä hän jatkaa enää Suomen Sopimuspalokuntien Liiton toiminnanjohtajana.

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ilmoitti lyhytsanaisella tiedotteella, että liiton hallitus ja Jaakko Linko ovat päätyneet ratkaisuun, että toiminnanjohtajan työsuhde ei jatku 22.4.2020 jälkeen. Samalla liitto ilmoitti aloittaneensa välittömästi uuden johtajan haun. Kiinnostuneet voivatkin ottaa yhteyttä vaikka heti puheenjohtajan tehtävää hoitavaan varapuheenjohtaja Juho Luukkoon.

Miksi toiminnanjohtaja Jaakko Lingon työsuhdetta ei jatkettu?

Juho Luukko ei kommentoi yksityiskohtia. Taustalla ei hänen mukaansa ole yhtä yksittäistä asiaa, vaan ratkaisu on kokonaisuuksien summa.

Järjestöpäällikkönä muutaman vuoden toiminut Linko ei ollutkaan järjestölle sellainen toiminnanjohtaja, jonka se halusi, vaan työsuhde puretaan ennen koeajan päättymistä.

”Tässä ei ole dramatiikka, vaan tällainen voi olla arkipäiväistä työyhteisöissä työnantajan ja työntekijän välillä”, Luukko sanoo.

Hän kuitenkin ymmärtää, että tehty ratkaisu tuli irtisanotulle toiminnanjohtajalle yllätyksenä.

”Nämä tilanteet eivät ole mukavia kummallekaan osapuolelle.”

Luukon mukaan irtisanottu toiminnanjohtaja ei enää nauttinut hallituksen luottamusta.

Yksimielinen päätös

Hallitus päätti yksimielisesti siitä, ettei toiminnanjohtaja Jaakko Lingon työsopimusta jatketa koeajan jälkeen.

Hän kuvaille Suomen Sopimuspalokuntien liiton olevan juuri nyt hyvin haastavassa tilanteessa.

”Olemme tilanteessa, jossa yhtä aikaa vaihtuivat puheenjohtaja ja pitkään tehtävää hoitanut toiminnanjohtaja.”

Luukko sanoo, että liiton pitää olla toimintakykyinen, kun korona-aika päättyy ja aletaan valmistella alan suuria uudistuksia, kuten sote-uudistusta. Siellä pitää myös sopimuspalokuntien äänen kuulua. Siihen hän ei ota kantaa, olisiko äänen kuulemisessa ollut ongelmia erotetun toiminnanjohtajan aikana.

”Kemiat eivät pelanneet järjestön hallituksen ja aikaisemman johdon välillä”, hän kuvailee.

”Tärkein tehtäväni on nyt katsoa eteenpäin ja saattaa liiton toiminta hyvälle uralle ja etsiä uusi toiminnanjohtaja.”

Myös uutta puheenjohtajaa etsitään. Valinta odottaa korona-ajan päättymistä. Luukko ei tässä vaiheessa lähde ilmaisemaan omaa kiinnostustaan tehtävään.

Juho Luukko sanoo, että ratkaisu on ymmärrettävästi herättänyt kentällä tuoreeltaan paljon keskustelua. Hän ei lähde aprikoimaan, voiko tämä asia herättää eripuraa jäsenistön keskuudessa.

”Jäsenistöllä on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon esittämällä vastuupaikoille, kuten hallitukseen omia ehdokkaita.”

Yllätys ja petetty olo

Toiminnanjohtajan tehtävästä lähtemään joutunut Jaakko Linko kertoo olleensa yllättynyt liiton hallituksen ratkaisusta.

”Koen olevani petetty, vaikka toki koeaikana työnantajalla on oikeus tällainen ratkaisu. Olisin toivonut, että minulta olisi aiemmin pyydetty edes selvitystä.”

Lähtö ei tapahtunut yhteisymmärryksessä eikä Jaakko Linko edelleenkään tiedä syytä tehdylle ratkaisulle.

”Yleisesti todettiin, että olen sopimaton tähän työhön, mutta tarvitsen parempia perusteluja. Tiedossa ovat olleet tehtävät, joita minun toiminnanjohtajana pitää tehdä ja olen annettujen tehtävien ja tavoitteiden mukaisesti toiminut.”

Hän otaksuu taustalla olevan liiton hallituksen tyytymättömyys omaan tapaansa tehdä tätä työtä ja liitto haluaa hakea suunnanmuutosta.

Linko toimi muutaman vuoden ajan liiton järjestöpäällikkönä ja ihmetteleekin sitä, että tehtävään valinneet eivät tunteneet häntä, kun valitsivat toiminnanjohtajaksi.

”Ehkä taustalla oli kuitenkin jotakin, kun johtajasopimukseeni haluttiin koeaika.”

Linko kokee olleensa edeltäjänsä Isto Kujalan linjoilla, mutta tehnyt toki omalla persoonallaan työtä liiton kannalta haastavassa ajankohdassa, kun vuosikokoustakaan ei ennätetty pitää ennen korona-aikaa ja liitolta puuttuu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja.

Hän myöntää, että hallituksen kanssa on ollut näkemyseroja joissain asioissa, mutta keskusteluilla on päästy yhdessä eteenpäin.

”Järjestön johdon tehtävä on johtaa operatiivista toimintaa, mutta välillä hallitus on tullut mielestäni liikaa sille tontille. Esimerkiksi liiton tiedotustoiminnassa hallitus on kirjoittanut johdon tekemiä tiedotteita uusiksi. On todettu, ettei asioita voi sanoa sillä tavalla kun niissä on ollut ja olemme sitten yhdessä miettineet sanamuotoja.”

Jaakko Linko arvelee, että nyt tehty ratkaisu tuo liitolle jatkossa hankaluuksia.

”Nähtäväksi jää, millaisen henkilön valitsevat uudeksi toiminnanjohtajaksi ja millainen liiton linja on jatkossa. Kyllähän tämä alalla herättää ihmetystä”, hän toteaa.

Teksti: Esa Aalto
Kuva: SSPL

Lue lisää