Pelastustoimi 1.6.2016

Strategia korostaa yhteistyötä

Pelastustoimen strategia korostaa yhteistyötä. Tässä viranomaiset harjoittelevat yhdessä Pelastusopiston harjoitusalueella.

Pelastustoimen strategia korostaa yhteistyötä. Tässä viranomaiset harjoittelevat yhdessä Pelastusopiston harjoitusalueella.

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi – yhteistyössä. Siinä on kiteytetty pelastustoimen visio vuoteen 2025 ulottuvassa uudessa strategiassa. Siinä korostetaan yhteistyötä kaikkien alan toimijoiden kesken lähellä ihmisiä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa pelastustoimen palveluja koko maassa tinkimättä laadusta. Samalla vahvistetaan pelastustoimen valtakunnallista ohjausta.

Strategian mukaan pelastustoimi vahvistaa yhteensovittajan rooliaan esimerkiksi suuronnettomuuksissa ja niihin varautumisessa, jotta kaikki toimijat kuten pelastuslaitokset, sopimuspalokunnat, poliisi, ensihoito ja muut kumppanit toimivat koordinoidusti yhdessä.

Strategia määrittelee pelastustoimen tulevien vuosien suunnan ja tavoitteet. Käytännöksi strategia muuttuu pelastustoimen uudistuksessa, jossa pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta viidelle maakunnalle vuoden 2019 alusta. Uudistuksessa sovitaan strategiasta seuraavat toimenpiteet, jotta pelastustoimessa uudistuu hallintorakenteiden lisäksi myös toiminta.

Pelastustoimen strategiatyön aikana on arvioitu perusteellisesti nykytilaa ja tulevia haasteita. Julkisen talouden vaikeudet ja muut toimintaympäristön muutokset kannustavat muuttamaan toimintatapoja, jotta pelastustoimen toimintakyky säilyy hyvänä myös tulevaisuudessa.

Pelastustoimen kansalliset tavoitteet on kiteytetty, ei kolmeen, vaan seitsemään pointtiin:
1. Pelastustoimella on jatkuvaan analyysiin perustuva kokonaiskuva yhteiskunnan riskeistä.
2. Pelastustoimella on valmius vastata riskeihin omalla toimialallaan.
3. Pelastustoimi on siviilivalmiuden vahva yhteensovittaja ja luotettu yhteistyökumppani.
4. Palvelut on järjestetty laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja yhdenmukaisesti.
5. Jokainen on tietoinen ja kantaa vastuunsa omasta ja yhteisönsä turvallisuudesta sekä ympäröivästä turvallisuudesta.
6. Pelastustoimi kehittää aktiivisesti toimintatapoja.
7. Henkilöstö voi hyvin.

Strategiaan voi tutustua täältä.

Strategia lyhyesti kuvina.

Strategian esittelyvideo.

Lue lisää