Pelastustoimi 10.2.2017

Suomalaisten luottamus hätänumeroon korkealla

Ensihoitotehtävien jatkuvaa kasvua hätäkeskukseen tulevissa puheluissa yritetään vähentää kansalaisten soten palvelunumerolla.

Ensihoitotehtävien jatkuvaa kasvua hätäkeskukseen tulevissa puheluissa yritetään vähentää kansalaisten soten palvelunumerolla.

Suomalaisten luottamus hätänumeroon 112 on korkealla tasolla, selviää uudesta tutkimuksesta.

Hätäkeskuslaitoksen Taloustutkimus Oy:llä teettämässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten luottamusta hätäkeskuspalveluihin sekä palvelun vaikutusta ihmisten turvallisuudentunteeseen. Tulosten perusteella luottamus hätäkeskuspalveluita kohtaan on suurta kokonaisarvosanalla 4,42 (asteikko 1-5).

Vastaajista 51 prosenttia pitää hätäkeskustoimintaa erittäin luotettavana ja 40 prosenttia melko luotettavana. Vastaajista 88 prosenttia kokee hätäkeskuspalveluiden vaikuttavan myönteisesti heidän omaan turvallisuuden tunteeseensa.

Hätäkeskuslaitoksen asiakastyytyväisyystutkimuksen kohderyhmänä olivat henkilöt, jotka soittivat hätänumeroon marraskuussa 2016. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 1549 henkilöä.

Myös sisäministeriön tuoreessa sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden keskinäisriippuvuusraportissa on 112-toiminnan onnistumisella todettu olevan suora vaikutus luottamukseen viranomaisia sekä yhteiskuntaa kohtaan.

Suomessa keskeisiin turvallisuustoimijoihin luotetaan. Eniten luotetaan palomiehiin (99 prosenttia), mutta myös poliisi, hätäkeskus, Rajavartiolaitos ja Tulli nauttivat yli 90 prosenttista luottamusta.

Lauantaina 11. helmikuuta vietetään 112-päivää.

Euroopan komissio on yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa julistanut helmikuun 11. päivän koko Euroopan yhteiseksi 112-päiväksi.

Päivän tavoitteena on lisätä EU:n yhteisen hätänumeron 112 tietoisuutta ja tunnettuutta kaikkialla Euroopassa.

Eri turvallisuustoimijat järjestävät kyseisenä päivänä erilaisia kansalaistapahtumia niin Suomessa kuin Euroopassakin.

Lisää tietoa kampanjasta ja 112-päivän tapahtumista täällä.

Lähde ja kuva: Hätäkeskuslaitos

 

Lue lisää