Pelastustoimi 20.3.2020

Työtuomioistuin linjasi Keski-Suomen pelastuslaitoksen varallaolon olleen työaikaa

Kuva: Pixabay

Kuva: Pixabay

Työtuomioistuin on eilen antamassaan välituomiossa päättänyt Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastajien varallaoloajan olleen työaikaa.

Kyse oli Keski-Suomen pelastuslaitoksen eräillä paloasemilla 1.1.2014 – 31.3.2016 -välisenä aikana suoritetusta varallaolosta.

Pelastajillla oli varallaoloaikana ollut velvollisuus saapua paloasemalle pääsääntöisesti viiden minuutin kuluttua hälytyksestä. Aika oli ollut niin lyhyt, että se ei ollut jättänyt varallaolijoille mahdollisuutta oleskella muualla kuin paloaseman välittömässä läheisyydessä.

Valmiusaikaa koskevan ehdon katsottiin rajoittaneen merkittävästi varallaolijoiden mahdollisuuksia keskittyä omiin asioihinsa ja viettää vapaa-aikaansa haluamallaan tavalla.

Pelastajien katsottiin olleen varallaoloaikana tosiasiallisesti samalla tavalla työhön sidottuja kuin varsinaisia työtehtäviä suorittaessaan. Varallaoloksi katsottu aika tuli lukea työajaksi.

Työtuomioistuimessa on ollut vireillä myös Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Pirkanmaan pelastuslaitosten paloasemilla suoritettua varallaoloa koskevia asioita.

Välituomiot näissä asioissa annetaan sen jälkeen, kun Euroopan unionin tuomioistuin on antanut ratkaisun asiassa vastaavanlaisessa, Saksaan sijoittuvassa varallaolotapauksessa. Saksan tapauksessa tehtävällä ratkaisulla voi olla merkitystä työtuomioistuimessa vielä vireillä olevissa käsittelyissä.

Teksti: Petri Vanhanen

Lähde: Työtuomioistuin

Lue lisää