Pelastustoimi 16.11.2016

”Vahvempi kokonaisturvallisuuden toimija”

Pelastustieto julkaisi 60-vuotisjuhlanumerossaan helmikuussa 2010 kaikkiaan 26 haastattelua, joissa kysyttiin alalla vaikuttavilta eri henkilöiltä, millainen heidän mielestään pelastustoimi on vuonna 2025. Haastatteluajankohdasta 15 vuoden kuluttua.

Miltä vastaukset vaikuttavat nyt lähes seitsemän vuotta myöhemmin? Samalla kun pelastustoimi on jälleen uudistuksen kynnyksellä.

pelastusala_v2025_vignetti”Suomalainen pelastustoimi on vuonna 2025 vahva osaaja ja toimija eurooppalaisissa pelastuspalvelun mekanismeissa”, totesi vuonna 2010 kansanedustajana ollut Juha Hakola, joka oli silloin ja on edelleen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hallituksen puheenjohtaja.

Hänen mielestään aktiivinen kansainvälinen yhteistoiminta hyödyttää myös kansallisen osaamisen ja voimavarojen kehittymistä.

”Yhteistyötä yli rajojen tarvitaan tulevaisuudessa siksi, että pelastustoimen palvelujen kysyntä kasvaa ja monipuolistuu niin Suomessa, Euroopassa kuin koko maailmassa”, Hakola sanoo.

Pelastustoimi on hänen mukaansa tulevaisuudessa entistä vahvempi yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden toimija. Sen perustehtävä on edelleenkin onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Tehtäväänsä se hoitaa hyödyntäen laajaa yhteistoimintaverkostoaan.

”Pelastustoimen varautuminen ja valmiusvaatimukset ovat jo kauan kattaneet niin sanottujen päivittäisten tehtävien lisäksi suuronnettomuudet, ympäristötuhot ja poikkeusolojen erityistilanteet.”

Hakola toivookin, että pelastustoimen järjestelmät ovat vuonna 2025 mitoitettu kattamaan myös laajimmat uhkamallit.

”Tulevina vuosina valmiuksia on kehitettävä huomioon ottaen pelastustoimen tehtävien koko kirjo. Se edellyttää vuosien suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä alan koko henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja materiaalipanostuksissa.”

Hakolan mielestä pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoimintaan tarvitaan lisäpanostusta. Lisäksi hän toivoo, että alan asiantuntijat osallistuisivat aktiivisesti yhteiskunnalliseen turvallisuuskeskusteluun.

”Näin siksi, että päättäjillä olisi kattava kuva yhteiskunnan laajan turvallisuudenuhkakuvista ja niihin varautumisen edellyttämistä voimavaroista”, Hakola sanoo.

Lue lisää